1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

1.3miljard euro

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 1, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  <H2 id=_parts_midContainer_articleDetail_articleTitle>1,3 miljard euro cash drugsgeld in België</H2>
  <DIV class=imgviewer>
  <DIV =padding>[​IMG]


  BRUSSEL - Er circuleert in ons land naar schatting 1,3 miljard euro drugsgeld, beweert Marc De Backer van de directie financiële criminaliteit van de federale politie vandaag in de krant De Tijd. België is een belangrijk doorvoerland voor cocaïne en er worden veel synthetische drugs geproduceerd.


  Al die illegale middelen worden in ons land voornamelijk met cash geld verhandeld. Het geld belandt niet meer bij banken omdat die alerter zijn voor drugsgeld. Het aantal meldingen over drugsgeld bij de antiwitwascel is de voorbije vier jaar met twee derde verminderd.


  De federale politie probeert orde- en douanediensten, voornamelijk op luchthavens, opmerkzaam te maken voor de trafiek van grote hoeveelheden cash geld.
   
  Last edited: Dec 15, 2005