1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

1 j cel voor witwassen van drugsgelden

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Feb 21, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  21/02 1 jaar cel voor witwassen van drugsgelden
  De correctionele rechtbank van Tongeren heeft dinsdag een 48-jarige Nederlander uit Brunssum veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf voor het witwassen van drugsopbrengsten, in 2002 en 2003 in Maasmechelen, ter waarde van 67.500 euro.

  De rechter verklaarde de in beslag genomen drugsgelden verbeurd. De Nederlander trachtte de gelden wit te wassen door ze in een bankkantoor in Maasmechelen op zijn spaarboekje te laten storten. Dat gebeurde tussen augustus 2002 en januari 2003. De fondsen ter waarde van 67.500 euro werden in Nederland verdiend met de verkoop van drugs, zo bekende de beklaagde tijdens het onderzoek. De witwasser werd in augustus 2003 door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot het terugbetalen van een bedrag van 70.000 euro aan de staat wegens inbreuken op de drugswetgeving. De rechter oordeelde dinsdag dat er geen sprake van strafopslorping kon zijn omdat het misdrijf waarvoor de man in ons land terecht stond witwassen betrof.

  bron krant van limburg