1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

2 antwerpenaars veroordeeld voor drugshan

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 30, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  <H2>29/11Twee Antwerpenaars veroordeeld voor drugshandel</H2>


  De correctionele rechtbank van Bergen heeft dinsdag negen personen - zeven uit La Louvière en twee uit Antwerpen - veroordeeld voor drugshandel en bendevorming.

  Drie van hen kregen opschorting van straf. De anderen kregen celstraffen gaande van zes jaar effectief en een boete van 35.000 euro tot één jaar cel met uitstel.

  De voorzitster van de rechtbank achtte de tenlastelegging bendevorming voldoende bewezen, ook al werd dat aangevochten door de verdediging.

  De feiten gebeurden tussen juli 2003 en februari 2005. Een van de twee Antwerpenaren, T., stuurde de verdovende middelen naar F. in La Louvière. Die gaf ze op zijn beurt door aan F. die de drugs verder verdeelde. T., die eerder door de rechtbank van Hasselt al werd veroordeeld tot drie jaar cel voor gelijkaardige feiten, krijgt er nu nog twee jaar bij omdat de eerste straf volgens de rechter "duidelijk niet voldoende was".
  Edited by: mopsie