1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

2 chauffeurs aangehouden bij controleactie in gent

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, May 12, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Twee chauffeurs aangehouden bij controleactie in Gent

  Politie Gent hield grootscheepse controleactie.Meer dan 180 agenten van de Gentse politie namen voorbije nacht deel aan de controle-actie, tussen 21 en 4 uur. Er werden 782 voertuigen en 507 personen gecontroleerd. Twaalf geseinde personen werd gevat, waaronder 2 bevelen tot gevangenneming, 1 illegaal verblijf en 1 stuurverbod.

  Drugs
  Er werd 4 gram coke, 6 xtc-tabletten, 1 gram speed en 62,5 gram soft drugs in beslag genomen. Drie niet-verzekerde auto's en een bromfiets werden eveneens in beslag genomen. Er werden 41 ademtesten uitgevoerd, bij 7 personen werd een strafbare alcoholintoxicatie vastgesteld. Een bestuurder was onder invloed van drugs.

  Preventieve Goliath
  De Goliath-acties moeten door hun preventief en ontradend effect bijdragen tot het beheersen van de criminaliteit en het terugdringen van de onveiligheid. De actie is in eerste instantie gericht naar het fenomeen inbraken, ramkraken, garagediefstallen, car- en homejackings, illegale mensenhandel en immigratie.


  bron ombudsman