1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

2 jaar cel

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 9, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  <H2>08/11Twee jaar cel voor uitbater van cannabisplantage in Riemst</H2>


  De correctionele rechtbank van Tongeren heeft dinsdag een 42-jarige Nederlander uit Maastricht veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en 5.500 euro boete wegens het inrichten van een professionele cannabisplantage in een huurwoning in Riemst.
  Omdat de Nederlander nog in de wettelijke voorwaarden verkeerde, verleende de rechter hem een uitstel van straf van het gedeelte dat hij nog niet in voorlopige hechtenis uitzat en dit gedurende een proeftermijn van vijf jaar.
  De beklaagde werd ook schuldig bevonden aan diefstal van elektriciteit tussen augustus 2003 en januari 2004 ten nadele van de Limburgse energie- intercommunale Interelectra.

  Zijn 32-jarige schoonzus uit Tongeren, die het huurcontract op zijn vraag en zich op het adres liet inschrijven zonder er te wonen, kreeg wekelijks 250 euro voor bewezen diensten. Ter zitting verklaarde ze niet op de hoogte te zijn geweest van een cannabisplantage, maar de rechter hechtte daar weinig geloof aan. Zowel de Nederlander als de vrouw beschikten over een sleutel van de woning, zo luidde het.
  De rechter legde haar een werkstraf van 120 uren op. Hij oordeelde dat zij door de woning ter beschikking te stellen de noodzakelijke hulp verleende om het misdrijf te kunnen plegen.

  De Maastrichtenaar bekende de feiten wel. Hij gaf toe dat hij enkel uit winstbejag handelde. Onderzoek wees in dit verband uit dat hij met zijn cannabisplantage 15 à 20.000 euro verdiende