1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

2 noord afrikanen

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Mar 9, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  2 Noord-Afrikanen afgeslacht na afrekening in Antwerps drugsmilieu
  Het tweede slachtoffer van de dubbele moord van vrijdagnacht in Deurne, is eveneens een Noord-Afrikaan. Over zijn leeftijd zijn geen gegevens bekend. Het andere slachtoffer is een 22-jarige jongeman van Noord-Afrikaanse origine. In het ziekenhuis zou nog een derde betrokkene bij de moordpartij liggen, maar voorlopig is niet bekend of het om een derde slachtoffer dan wel ook om een mogelijk dader gaat.

  De dubbele moord, een afrekening in het drugsmilieu, had plaats in een woning aan de Alfons Schneiderlaan in Deurne. Een derde persoon die toegang had tot de woning ontdekte zaterdagmorgen omstreeks 1.30 uur de levenloze lichamen en verwittigde de hulpdiensten.
  LEES OOK: Politie zoekt daders dubbele moord


  bron ombudsman