1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

2 parijjen aangehouden

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 1, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Antwerpen zijn tien mensen aangehouden in het kader van een onderzoek naar een drugsbende. De speurders doorzochten achttien woningen en stootten op 1000 XTC-tabletten en enkele kilo's cocaine en heroine. Twee weken geleden is in Antwerpen al een drugsorganisatie opgedoekt. Vermoedelijk werd die organisatie door bevoorraad door de bende die nu is opgerold. In Maasmechelen kon de politie dan weer beslag leggen op grondstoffen waarmee 100 miljoen XTC-tabletten konden worden gemaakt. Het gaat om de grootste vangst ooit van aanmaakproducten voor synthetische drugs. Bij huiszoekingen werden ook 400.000 XTC-pillen en enkele gestolen wagens en motors gevonden.