1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

208 kilo heroïne in Noord-Brabant onderschept

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jul 28, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  De politie heeft op een parkeerplaats bij het Noord-Brabantse Oosterhout 208 kilo heroïne onderschept. De drugs waren in een vrachtwagen verstopt.

  Overladen
  Agenten grepen in toen de dozen met daarin de heroïne in een busje werden overgeladen. Vier mannen werden aangehouden, onder wie de bestuurder van de vrachtwagen.

  Mannen
  Het gaat om een 32-jarige man uit Turkije. De andere arrestanten zijn mannen van 25 en 30 jaar uit Rotterdam en een 28- jarige Vlaardinger. Zij worden aan de rechter-commissaris in Rotterdam voorgeleid


  bron http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieu...i/28/binnenland/0728_1330_heroine_brabant.xml