1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

21 arrestaties

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Feb 2, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  21 Arrestaties bij grootschalige anti-drugsoperatie - drie in België
  Bij een anti-drugsoperatie in België, Nederland en Duitsland zijn tussen eind november en januari 21 mensen opgepakt. Dat heeft Europol in Den Haag woensdag laten weten. In ons land werden drie mensen in de kraag gevat.

  Europol coördineerde de operatie. Vijftien mensen werden opgepakt in Nederland, drie in Duitsland. In ons land en Nederland werden ook een laboratorium voor de productie van synthetische drugs en drie opslagplaatsen ontmanteld.

  Er werden meer dan 100.000 liter chemische producten ontdekt, alsook materiaal voor de productie van synthetische drugs zoals ecstasy en amfetamines.

  Volgens Europol worden de opgepakte personen verdacht van de productie van duizenden kilo's ecstasy-pillen en amfetamines gedurende de laatste drie jaar.


  bron ombudsman
   
  Last edited: Feb 11, 2006
 2. robertone

  robertone

  Reputation Points:
  418
  Messages:
  299
  Joined:
  Sep 27, 2005
  Berichtgeving is belangrijk, maar het is net zo belangrijk om de [nieuws]bron te vermelden. Swim zou dus graag weten waar Swis dit bericht vandaan heeft.