1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

3 drugsbroers ingerekend in antwerpen

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Dec 4, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Drie drugsbroers ingerekend in Antwerpen


  Na negen huiszoekingen rolde de lokale recherche Antwerpen een drugsbende op. Dit keer betrof het drie Deurnese broers, die aan een uitgebreid klantenbestand voornamelijk harddrugs leverden. De drie broers hadden een vijftigtal vaste klanten en een hele rist losse.

  Het trio had klanten uit alle lagen van de bevolking. Ze namen tussen één en tien gram af per keer. Sommigen hadden tot zes gram per week nodig. In elk geval hadden de broertjes het razend druk met hun netwerk. Dus lieten ze de drugs afhalen, versnijden en af en toe zelfs naar cliënt brengen door vijf handlangers. Daarmee beperkten de drie broers het risico voor zichzelf.
  Eerder deze week raakte bekend dat de lokale recherche nog een soortgelijke organisatie had ontmanteld en vier neven uit een andere drugsfamilie achter de tralies had gewerkt. In Luik arresteerde de politie zaterdag een 47-jarige dealer met een kilogram heroïne in zijn bezit, en twee medeplichtigen.
   
  Last edited: Dec 15, 2005