1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

4 jaar cel voor drugstransporten

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Feb 1, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  01/02 Vier jaar cel voor Maasmechelse organisator van drugstransporten
  De correctionele rechtbank van Tongeren heeft woensdag een 26-jarige man uit Maasmechelen veroordeeld voor het opzetten van internationale drugstransporten vanuit Maasmechelen naar onder meer Zwitserland, Spanje, Frankrijk en Duitsland.

  De man kreeg vier jaar gevangenisstraf en een boete van 13.750 euro, waarvan telkens de helft met uitstel. De Maasmechelaar pleegde de feiten in de loop van 2004. Hij werd woensdag schuldig bevonden aan de export van heroïne, cocaïne en maakte volgens de rechter deel uit van een vereniging die drugs over heel Europa verspreidde