1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

4 jongeren celstraffen voor drugshandel

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Dec 9, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  09/12 Rechtbank geeft 4 jongeren celstraffen voor drugshandel
  De correctionele rechtbank van Mechelen heeft vrijdagmorgen vier jongeren, die lid waren van een bende van acht, tot gevangenisstraffen veroordeeld voor het verhandelen van aanzienlijke hoeveelheden cannabis en soms ook cocaïne.

  Drie van hen werden veroordeeld tot effectieve celstraffen, een vierde kreeg een celstraf met uitstel. Volgens de openbare aanklager was A. uit Mechelen de leider van de bende en dat blijkt nu ook uit het vonnis van de rechtbank.

  Hij werd veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf en 2.000 euro boete, wat het openbaar ministerie gevorderd had. Twee anderen, onder wie een broer van A., kregen twee jaar effectieve celstraf en moeten elk een boete van duizend euro betalen. De vierde, eveneens een broer van Hassan, kwam ervan af met een jaar cel met uitstel. Hij moet een boete betalen van duizend euro, waarvan de helft met uitstel.

  Wat de vier andere beklaagden in de zaak betreft, oordeelde de rechtbank dat er te weinig bewijzen waren om hun betrokkenheid bij de drugshandel te bewijzen.