1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

40 plussers gezocht voor XTC onderzoek

Discussion in 'XTC' started by Alfa, Jan 28, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,749
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  De Universiteit Van Amsterdam zoekt -voor een zeer grondig onderzoek naar de gevolgen van XTC- 40+ers die ooit XTC gebruikten.


  Het is erg lastig om mensen te vinden die aan dit profiel voldoen, dus ik verzoek u vriendelijk om deze mail door te sturen naar mensen die aan dit profiel zouden kunnen voldoen.
  Verdere informatie is te vinden in de onderstaande email


  ------------------------------------------------------------ --------------------

  Voor een onderzoek zijn we op zoek naar:


  · mensen die behoorlijk veel XTC gebruikt hebben in hun leven
  · 40 jaar of ouder zijn

  · nu nog steeds XTC gebruiken óf reeds gestopt zijn

  We willen onderzoeken of het XTC gebruik invloed heeft gehad (positief danwel negatief) op het functioneren op gebied van baan, relaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid.


  Het interview met open vragen duurt één tot anderhalf uur en de vergoeding bedraagt 30 euro. Vanzelfsprekend wordt er vertrouwelijk omgesprongen met de gegevens.
  Bij een gedeelte van de deelnemers wordt in het ziekenhuis een hersenscan gemaakt. Hiervoor moet je aan specifieke voorwaarden voldoen en mag je twee weken geen drugs en een week geen alcohol gebruiken. De vergoeding voor de hersenscan bedraagt 100 euro. De hersenscan is NIET VERPLICHT!!!


  Voor meer informatie kan je contact opnemen met:


  Hylke Vervaeke

  H.K.E.Vervaeke@uva.nl
  020-5253928
  06-21601472

  Patrick van Ginkel
  06-14398022