1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

42 wietkwekerijen opgerold in Tilburg

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Oct 17, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,738
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  42 wietkwekerijen opgerold in Tilburg


  Van onze verslaggever  Woensdag 5 oktober 2005 - TILBURG – De politie heeft gisteren in de Tilburgse Vogeltjesbuurt 42 hennepkwekerijen ontmanteld. Enkele duizenden planten zijn in beslag genomen en vernietigd. Er werden tien arrestaties verricht.

  Bij de grootschalige actie werd in de berging van een woning een compleet laboratorium voor de productie van xtc gevonden, inclusief honderden liters chemicaliën. In verband daarmee zijn twee vrouwen (35 en 36) en twee mannen (37 en 41) gearresteerd. Allen komen uit Tilburg.

  In een andere berging werden honderden liters grondstof voor de productie van amfetamine gevonden. Hier werd ook een vuurwapen ontdekt.

  Een woordvoerder van de politie zei gisteravond ‘uitermate tevreden’ te zijn met de resultaten van de veegactie. „We hopen hiermee ook een signaal af te geven om vooral geen wietkwekerij te beginnen.“ In totaal namen 160 mensen deel aan de actie, waarbij zestig verdachte panden werden bezocht. Er was inzet van zowel politie als van gemeente, belastingdienst, woningcorporaties, Essent, een afvalverwerker en uitkeringsinstantie UWV.

  Goederen

  Tijdens de actie zijn ook goederen in beslag genomen waarvan wordt vermoed dat ze met de opbrengsten van hennepteelt zijn gekocht. Er werden onder meer een Mercedes en een Nissan Primera in beslag genomen, alsmede een Honda-motor van 15.000 euro, een mountainbike, een Breitlinghorloge en twee geluidsinstallaties.

  De bewoners die een hennepkwekerij hadden, zijn wel verhoord maar niet aangehouden. De officier van justitie gaat speciale strafzittingen beleggen.