1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

7 kilo drugs in beslag genomen in luik

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Apr 25, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Zeven kilo drugs in beslag genomen in Luik
  Bij een antidrugsactie in de stad Luik heeft de gespecialiseerde sectie drugsbestrijding van de gerechtelijke brigade Luik vorige nacht zeven kilo drugs in beslag genomen. Er werden ook vijf verdachten met de Franse nationaliteit opgepakt.

  In totaal werd 7,102 kilo drugs in beslag genomen. Het gaat om zes kilo heroïne, 970 gram hasj, iets meer dan 127 gram cocaïne en 944 xtc-pillen. De heroïne alleen al zou een waarde van 150.000 euro hebben. Daarnaast werden hulpmiddelen voor de handel in drugs in beslag genomen, evenals verschillende gsm's, 3.825 euro, een vuurwapen en verschillende documenten.

  De vijf opgepakte personen hebben allemaal de Franse nationaliteit. Vier onder hen zijn van Noord-Afrikaanse afkomst, de andere is van Turkse origine. Zij werden vanmorgen ter beschikking gesteld van het Luikse parket. Normaal gezien zullen de vijf aangehouden worden. Daarna zouden ze overgebracht worden naar de gevangenis van Lantin.


  bron ombudsman