1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

800000 euro aan heroine verstopt in zwaarden

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Apr 21, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  800.000 euro aan heroïne verstopt in zwaarden

  In het lemmet van het zwaard, ook kling genaamd, zat de drugs verstopt.De Deense politie vond 740 gram heroïne met een zuiverheid van 70 procent die verstopt zat in uitgeholde klingen, het lemmet van een zwaard. De 25 zwaarden waren replica's van antieke zwaarden en herbergden voor een miljoen dollar (of 800.000 euro) aan heroïne.

  Volgens Ole Wagner van het drugsteam was het een verrassing de drugs in de klingen te ontdekken: "Het was letterlijk de laatste plaats waar we aan dachten te kijken, maar tot onze verbazing zaten er effectief drugs in." De man gelooft dat nog minstens vijf zwaarden Denemarken bereikt hebben.

  De drugs werden ontdekt na een huiszoeking in het appartement van een Britse man die eerder deze week overleed aan een drugsoverdosis in een hotel in Kopenhagen. Op zijn hotelkamer werd ook een vrouw dood aangetroffen. Het is nog niet bekend welke nationaliteit de vrouw heeft. Vermoedelijk zijn de drugs afkomstig uit Pakistan. (EdP)

  bron ombudsman