1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

97 Kilo Drugs In Rosendaals Winkelpand

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Feb 9, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,738
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  97 KILO DRUGS IN ROSENDAALS WINKELPAND
  ROOSENDAAL - In een Roosendaals winkelpand annex woning heeft de politie afgelopen weekeinde 97 kilo softdrugs aangetroffen.
  Een 33-jarige Nederlander die in het pand aanwezig was, is aangehouden en een 24-jarige Fransman die net een voorraadje wilde kopen, kreeg een boete van 3500.
  De aanhoudingen gebeurden in het kader van de internationale actie Etoile, gericht op het tegengaan van drugshandel en -toerisme. Daarbij werkten Nederland, Belgie, Luxemburg en Frankrijk samen.
  Tussen vrijdagavond en zaterdagmorgen werd ruim honderd kilo softdrugs gevonden, vijftien gram cocaone, ruim zes kilo heroone, negen xtc-tabletten, 31 stukjes spacecake, twintig verboden wapens zoals messen en knuppels en zes pistoolladers.
  Dankzij een nieuw Benelux-verdrag kunnen politiemensen in de drie landen verdachten achtervolgen en controleren. Samen met de politie van Frankrijk waren zo'n 550 politiemensen bij de actie Etoile betrokken.