AANPAK GEORGANISEERDE HENNEPTEELT

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 12, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,318
  Messages:
  38,297
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  AANPAK GEORGANISEERDE HENNEPTEELT


  Maastricht/Roermond - Politie en justitie zijn gestart met een landelijke proef in Limburg en Brabant voor de aanpak van criminele organisaties achter de grootschalige hennepteelt.


  Hoofdofficier van justitie van Roermond B. Swagerman, die het project covrdineert, verwacht dat minister Donner van Justitie naast de opstartsubsidie van zo'n anderhalve ton binnenkort ook geld vrijmaakt voor extra menskracht voor de omvangrijke recherche-onderzoeken die worden voorbereid.


  De pilot gaat van start in de vier politieregio's Limburg-Noord en -Zuid en Brabant-Noord-Oost en Zuid-Oost omdat hier op grote schaal in georganiseerd verband hennep wordt gekweekt vanwege de nabijheid van de grote afzetmarkt in Duitsland en Belgik, stelt Swagerman. De hennepproductie is vele malen groter dan zichtbaar wordt afgezet in koffieshops.


  In de periode 2002-2004 noteerde Swagerman een stijging van 300 procent voor wat betreft het ontmantelen van hennepplantages in Limburg-Noord.


  ,,Zonder extra inzet liepen er in 2004 al 127 opsporingsonderzoeken.''


  Het betrof vooral middelgrote plantages van enkele honderden planten, ,,tussen zolderkamer en loods in''. Van een serieuze grootschalige en gerichte aanpak van de criminele organisaties die hier veelal achter zitten, is tot nog toe geen sprake omdat politie en justitie tegen de grenzen van hun capaciteit aanliepen, zegt Swagerman. Hij zegt hiervoor landelijk aandacht te hebben gevraagd. Dat heeft geresulteerd in deze regio-overschrijdende pilot.


  Na voorbeeld van het project Hektor in de strijd tegen de drugsoverlast in Venlo zal ook in deze proef sprake zijn van een strafrechtelijk en bestuurlijk traject. Politie en justitie willen de netwerken ontmantelen, de bendeleden voor de rechter slepen en met ,,slim financieel rechercheren'' overgaan tot ontneming van de winsten uit de wietteelt. ,,We zullen het vooral moeten hebben van het afnemen van geld, daarmee tref je de organisaties het hardst'', zegt Swagerman.


  Thuistelers, die vaak worden benaderd door een criminele organisatie om tegen betaling een plantage in hun woning te beginnen, zullen steviger worden ondervraagd over eventuele opdrachtgevers en met woninginspectie hoopt justitie op meer informatie over de achterliggende organisatie.


  Een nieuwe lijn wordt de bestuurlijke aanpak. Zegt Swagerman. Bekeken wordt of de kosten van het vernietigen van hennepplantages kunnen worden verhaald op de teler. Dat geldt ook voor kosten die worden gemaakt als bewoners uit huis worden gezet wegens het runnen van een hennepplantage.


  Daarnaast overweegt het OM het ontmantelen van plantages uit capaciteitsoogpunt niet langer door de politie te laten doen maar daar firma's voor in te huren. Tevens wordt onderzocht of het mogelijk is om een schadevergoeding te eisen van de teler voor de gevaren voor de omgeving die een hennepplantage kan hebben, zoals brandgevaar door geknoei met elektra.


  Het plan van Donner om de particuliere thuisteler niet in alle gevallen voor de rechter te brengen maar alleen de oogst af te nemen heeft de sympathie van Swagerman. Justitie en politie houden dan meer tijd over voor het opsporen van de organisaties achter grootschalige hennepkweek.