1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

aantal drugs verdachten op zaventem ver

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 23, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  ]Aantal opgepakte drugsverdachten op Zaventem verdubbeld
  -->Het aantal opgepakte drugsverdachten op de luchthaven van Zaventem is in 2004 bijna verdubbeld. Dat blijkt uit de drugscijfers van de federale politie en de douane, die vrijdag werden gepubliceerd. In 2004 werden 93 verdachten opgepakt, tegenover 53 in 2003.


  De meeste arrestanten zijn koeriers of mensen die de drugs komen afhalen. Zij slikken vooral bolletjes cocaïne. De helft van de drugsvangsten was bestemd voor de binnenlandse markt, waar dat in 2003 nog nauwelijks het geval was. De grootste stijging viel te noteren bij de invoer van cocaïne en het aantal koeriers. De uitvoer van xtc naar het buitenland liep dan weer fors terug van 166,2 kilogram onderschepte drugs in 2003 naar 27,9 kilogram in 2004.
   
  Last edited: Dec 15, 2005