Afkicken in Nederland.

Discussion in 'Diverse drugs' started by Alfa, Feb 5, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,178
  Messages:
  38,478
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Informatie over Iboga als krachtig hulpmiddel bij afkicken vindt je op:http://www.iboga.nl/Daar kan je Iboga ook bestellen.

  Hier alvast wat informatie:

  TABERNANTHE IBOGA,
  HULPMIDDEL BIJ ONTHOUDINGSVERSCHIJNSELEN.
  TWEEDE (HERZIENE) DRUK JANUARI 2002.

  VOORWOORD: de firma IBOGA.NL brengt iboga op de markt. Potten bevatten 60 capsules (van zetmeel) met elk 250 mg hele gemalen iboga wortel. Afkomstig van een ecologisch oogst project.

  Op deze manier hopen wij degenen die de wil hebben en ook in staat zijn zelf hun eigen verslaving(en) aan te pakken, te helpen bij het verlichten van onthoudingsverschijnselen.

  Behalve de wettelijk verplichte info bij voedingssupplementen geven we achtergrondinfo, gebaseerd op het werk en het onderzoek van Chiel Coenen ( 2001 overleden ).
  Aangevuld met tips en ervaringen van gebruikers.

  Wij raden iedereen die geïnteresseerd is in verslavingsproblematiek aan, deze info zorgvuldig te lezen. Wij staan open voor Uw tips of commentaar.

  Dit product is geen geneesmiddel, maar een (betaalbaar) voedingssupplement van goede kwaliteit in een duidelijke dosering. De beschreven werkingen berusten op gebruikers ervaringen. Overleg met Uw huisarts, over welke mogelijkheden iboga voor U zou kunnen hebben.

  Houdt dit product buiten bereik van kinderen. Verkoop alleen aan meerderjarigen.

  BEHANDELING VAN VERSLAVING:

  Verslaving is een complexe ziekte, waarbij naast persoonlijke omstandigheden en genetische aanleg, ook maatschappelijke en sociale factoren een rol spelen.

  Door het Grote Publiek wordt verslaving gezien als "eigen schuld, dikke bult" en de verslaafde als asociaal of crimineel.
  Sensatieverhalen en het napraten van achterhaalde denkbeelden zijn hier oorzaken van.
  Zelfcontrolecursussen en therapieën (vooral R.E.T. en dagdroomtherapie) kunnen inzicht geven in verslavend gedrag.
  De gangbare methodes (in de verslavingszorg) hebben nauwelijks (langdurig) effect.
  De behandeling met een eenmalige hoge dosis chemische nor-ibogaine heeft meer succes, maar wordt vanwege de hoge kosten (specialistische begeleiding, medische voorzorgsmaatregelen) slechts weinig toegepast.
  Bovendien is dit voor velen een te heftige ervaring.
  Het gebruik van de hele ibogawortel is voor de farmaceutische industrie niet interessant: planten zijn nauwelijks te patenteren. Iboga hoeft maar kort gebruikt te worden en levert dus weinig op. (i.t.t. 20 j. methadon op kosten van het ziekenfonds). Bovendien kan het conflicten opleveren met de producenten van sigaretten, alcohol of andere drugs.

  IBOGA ALS VOEDINGSSUPPLEMENT:

  De psycho-en hypnotherapeut Chiel Coenen werd in zijn werk regelmatig geconfronteerd met de beperkingen om verslavingen te behandelen.

  Na een wetenschappelijke literatuurstudie en uitvoerige gesprekken met iboga-sjamanen in Afrika kwam hij tot de conclusie dat het ook mogelijk was de benodigde hoeveelheid ibogametabolieten langzaam op te bouwen (zie craving).

  Hiervoor was wel constante kwaliteit ibogawortel in een hanteerbare dosering nodig. Er zijn reeds ibogaconcentraten van onbekende sterkte en ibogabuitenbast te koop. Maar die laatste is zes maal zo sterk en dus veel moeilijker te doseren als onze hele gemalen ibogawortel. Deze bevat 1% ibogaalkaloiden. De combinatie van de 22 iboga-alkaloiden in de hele wortel is actiever dan chemische ibogaine.

  Chiel experimenteerde op zichzelf en met vrijwilligers om de juiste dosis te bepalen. Om precies te kunnen doseren, en om geen last te hebben van de bittere smaak liet hij de iboga capsuleren. Op deze manier hoopte hij de behandeling van verslaving, betaalbaar, sneller en effectiever, en met minder bijwerkingen voor een breder publiek toegankelijk te maken.

  LEGALITEIT:

  In Nederland is dit product toegestaan (januari 2002) Maar de nieuwe richtlijnen voor voedingssupplementen beloven weinig goeds. ( zoals het recent verbieden van 5 HTP, Noni, Huperizine en kava in combinatie met andere rustgevende middelen).
  Het verbod in België heeft te maken met hun koloniale verleden in Afrika.
  In de U.S.A is door de "war on drugs" zelfs dit hulpmiddel bij onthoudingsverschijnselen verboden.
  Als iboga op een verantwoorde wijze gebruikt wordt, blijft de kans het grootst dat het legaal blijft.En dat is nodig, want de kijk op, en aanpak van verslaving is aan verandering toe.

  CRAVING:

  Voldoende iboga metabolieten (omzettingsproducten van iboga in het lichaam)zorgen dat de"craving" bij onthouding sterk afneemt. Vooral de eerste drie maanden.
  Craving is het ondraaglijk lijkende verlangen naar een shot. Craving is een belangrijke reden van terugval na clean worden. Sinds de "junkie" H.S. LOTSOF in 1962 "per ongeluk" afkickte is deze werking van iboga op de craving bekend. Maar hoe waardevol iboga ook is, het mag niet de strohalm zijn, waar de verslaafde zich aan vastklampt, er zijn meer maatregelen nodig om terugval te voorkomen b.v. therapie en verbetering van sociale en maatschappelijke omstandigheden.

  TABER IBO:

  In lichte dosering werkt iboga als stimulerend en lustopwekkend middel. In hoge dosering kan er een (dagenlange)trip met hallucinaties, gevolgd door flashbacks ontstaan. Wij raden zulk gebruik ten zeerste af, tenzij U een Fang of Pygmee bent, en dat doet "om met Uw voorouders te communiceren". Hun naam voor de plant "Taber Ibo" betekent letterlijk: "het hoofd openbreken". Hier zouden wij dat "het doorbreken van conditioneringen of dwanggedachten" noemen.

  GEVOELIGHEID VOOR IBOGA:

  Er zijn grote persoonlijke verschillen in gevoeligheid voor Iboga.
  Inname op de nuchtere maag is het effectiefst.
  Vrouwen en lichte mannen zijn over het algemeen gevoeliger voor Iboga.
  Degenen die met succes iboga hebben gebruikt, hebben voor een "preventieve herhalingskuur" (na 2,5 a 3 maanden) minder nodig.
  Er treedt geen tolerantie op voor de dosis. In tegendeel, na verloop van tijd heeft U minder nodig.
  Uw zult sneller dronken, high etc. worden. Verminder daarom de normale dosis van Uw druggebruik.
  Als U andere bijverschijnselen heeft als diaree, slaperigheid, wakker blijven of droge mond, overleg dan met Uw huisarts.

  DOSERING:

  Gebaseerd op gebruikerservaringen, door degenen die heftig en lang verslaafd zijn.
  Dag 1 1 capsule
  Dag 2 2 capsules
  Dag 3 3 capsules
  Dag 4 4 capsules

  Heeft U tijdens deze testperiode geen bijwerkingen of overgevoeligheidsreacties gehad, (maar alleen een lustopwekkend en stimulerend effect) neem dan

  Dag 5 4+4 capsules
  Dag 6 4+4+4 capsules {verspreidt over de dag/ nooit de dagdosis ineens innemen.

  Bouw langzaam op tot 6x3 of 3x6 capsules per dag.
  Na een "kuur" (meestal 6a10 potten) bouwt U het gebruik weer af.

  (Het roken van 100mg ibogawortel is ongeveer even effectief als eten van 1 capsule).

  AANBEVOLEN:

  Literatuur : Terence Mc Kenna- Voedsel der goden.
  C. Ratsch - Enzyklopadie der psychoaktiven pflanzen (AT Verlag).
  Soft Secrets - Nr 3,4,5

  Internet: The ibogaine dossier: 5000 pagina's wetenschappelijk werk voor medisch geschoolden. Voor de leken zijn hier veel gebruikerservaringen te vinden.

  Ibogain U.K.

  Drugs against drugs: http://www.chemsoc.org/chembytes/ezine/1998/gaskell.htm

  The secret chief : over het legale en ondergrondse gebruik van iboga als psychotherapeutisch middel.

  CONTRA-INDICATIE:

  Zeker niet gebruiken als U:

  Overgevoelig bent voor Iboga
  Medicijnen gebruikt
  Zwanger bent of borstvoeding geeft
  Acute psychische of emotionele problemen heeft
  Herstellend bent van een ziekte
  Diabetes heeft
  Epilepsie heeft
  Problemen heeft met hart, vaten, schildklier, lever, nieren, prostaat en/of lage bloeddruk.
  Problemen heeft met de longen, astma, bronchitis, emfyseem etc.
  Overleg met Uw huisarts wat wel of niet van toepassing is.

  Niet gebruiken indien U:
  Nog niet alle info heeft gelezen
  Nog aan het verkeer moet deelnemen, kan de rijvaardigheid beïnvloeden
  Gevaarlijke apparatuur bedient
  Dopingcontroles mag verwachten(staat op de IOC lijst)
  Aan wedstrijdsporten deelneemt
  Emotioneel of verstandelijk niet stabiel voelt
  Er nerveus, trillerig, misselijk, of slapeloos van word
  Andere negatieve bijwerkingen ervaart


  VERSLAGEN VAN GEBRUIKERS.

  M.B.Whitehill 12.07.01 Engeland

  Gisteravond beëindigde ik de eerste pot van zestig capsules 250 mg iboga na vier dagen lang 15 capsules per dag te hebben genomen.
  Eerst heb ik de allergie test gedaan, en merkte al een erg helder gevoel, haast als een natuurlijke cocaïne zonder de dip achteraf.
  Hoe dan ook, ik ben een zware Hash/Wiet roker, gewoonlijk tussen de drie en vijf gram per dag, en merkte toen ik met vijftien capsules per dag begon dat mijn tolerantie voor Hasj onmiddellijk naar beneden ging, tot aan het feit dat ik morgens (voor het ontbijt) er verschrikkelijk stoned van werd, duizelig werd, en de rest van de dag maar wat rondhing, zo gebruikt voelde ik me.
  Na twee van deze dagen besloot ik dan ook mijn Hash/Wiet gebruik te verminderen zodat ik weer normaal kon functioneren.
  Ondanks dat de Hash me lichamelijk uitputte, en geestelijk een beetje trippie maakte gedurende deze eerste dagen ontmoette ik nog steeds vrienden, en was er helemaal bij.
  Het volgende belangrijke punt dat ik moet vermelden is dat ik gisteren (de laatste dag van de eerste pot) ik een plotselinge hekel aan tabak kreeg. Na mijn gebruikelijke drie koffie met joint voor het ontbijt, poetste ik mijn tanden en had absoluut geen behoefte meer een joint te roken tot de volgende morgen.
  De volgende dag drie kwartier na het ontbijt, kocht ik een pijpje en was volledig tevreden met slechts enkele pijpjes gedurende de dag, inplaats van mijn kettingroken van normaal.
  Voor het eerst deze morgen heb ik me de psychoactieve werking gerealiseerd van Iboga. Ik had mijn eerste heldere droom gehad. Hij was zo helder dat ik moeite moest doen mezelf ervan te overtuigen dat het een droom was geweest.
  Nu denk ik dat ik echt de mechanismen van Iboga in verband met verslavend gebruik begrijp. Het heeft me de keus gegeven onderscheid te maken tussen wat ik in mijn hoofd "dacht" nodig te hebben en wat niet, en dit al sinds jaren.
  Vanuit een spiritueel standpunt kan ik bijna zeggen dat het gebruikers helpt hun patronen van denken te herkennen. Tot nu toe vind ik dit persoonlijk het meest opwindende van Iboga.
  O ja, ik heb het gebruik van suiker opgegeven zonder dat eigenlijk te willen, de suikerpot raakte leeg en ik heb hem niet meer gevuld.

  TELEGRAM VERSLAG VAN EEN VERSLAG VAN DERTIG PAGINA'S.

  Anoniem (Naam achtergehouden - redactie:)

  Gebruik bij aanvang van de kuur:

  3 gram Witte Heroïne (90% puur)
  60 mg diazepan
  120 mg phenobarbitol (luminal)
  30 sigaretten per dag

  Cliënt had financiën op orde, relationeel goede contacten, sociaal goed functionerend.
  Tevens had hij last van een ernstige (levensbedreigende) schimmelinfectie, die in combinatie met gebruik van bovenstaande ervoor zorgde dat cliënt leed aan geheugenverlies, lethargie, en slaperigheid tot aan twintig uur per dag.
  Heroïne gebruik was begonnen naar aanleiding van de ernstige ziekte.
  Na overleg met zijn huisarts en de arts die hem met kruiden begeleide nam cliënt een allergieproef met Iboga. Dit verliep voorspoedig.
  Reeds na twee dagen volledige dosis ( achttien capsules verspreid over de dag) stopt hij met Witte Heroïne en gaat over op twee gram Bruine Heroïne. Drie dagen een beetje ziek maar niet om over te klagen.
  Twee gram bruine Heroïne en de medicatie zoals boven gedurende tien dagen voortgezet.
  Daarna geminderd met Heroïne en luminal in een geleidelijk aflopende schaal, en ook met de Diazepan gestopt.
  Dit hele afkickproces werd door cliënt in een maand voltrokken.
  Het krachtige minderen met de Heroïne werd ondersteund door tijdelijk Methadon 40mg daags, gedurende 14 dagen bij te gebruiken, ook dit werd binnen genoemde maand afgebouwd.
  Cliënt gebruikt op, op en afgaande basis nog slechts 10mg Methadon en 10 mg Luminal
  Cliënt is na de kuur van tien potten nog altijd bezig met gebruik van Iboga drie maal daags drie capsules, omdat het hem steunt in zijn besluit niet te gebruiken.

  Opmerkingen van cliënt tijdens het proces

  Vijf dagen na aanvang van gebruik van de Ibogakuur, vermoeidheid verdwijnt, en hij ervaart verheldering van het waarom van zijn gebruik. De angst voor zijn ziekte, en zijn drukke zakenbestaan waren de grootste boosdoeners. Hij krijgt weer interesse in het dagelijkse leven en de natuur om hem heen. Hij droomt veel en helder, met opnieuw inzichtelijkheid in zijn problemen. Zijn slaapritme herstelt zich tot een normaal patroon van acht uur
  Er waren intuïtieve gevoelens over welk voedsel nuttig voor hem was. ( stond vanwege schimmelinfectie op een streng dieet )
  Cliënt begon met groot resultaat opnieuw aan Yogaoefeningen.
  Iboga gaf me weer controle over mijn ziekzijn.
  Gebruik van drugs kreeg steeds minder waarde. Iboga is dan wel geen medicijn maar het geeft me de keuze te doen wat ik wil doen. Dingen vallen weer op hun plek. Het geheugen functioneert weer als vanouds.
  Cliënt is niet alleen gestopt met Heroïne en medicijnen, als neveneffect rookt hij geen dertig maar nog slechts drie tot vier sigaretten per dag. Gebruikt geen suiker meer.
  Spiritueel: De Iboga gaf me de controle over mijn leven terug, de eerste twee weken was de werking het sterkst.
  Het was alsof de Iboga werkte als Goeroe en tegen me sprak over hoe ik de wereld moest zien en wat goed voor me was.

  Eindresultaat :

  Schimmelaandoening nagenoeg over. Waarschijnlijk als gevolg van het verbeterde immuunsysteem door vermindering van druggebruik en Iboga. Iboga wordt in Afrika op dit moment ingezet om de immuunsystemen van aids patiënten te ondersteunen (Niet westerse doktoren). Gezien het bovenstaande verslag begin ik dat te begrijpen. Zijn Engelse huisarts was verbijsterd over de verbeteringen en de afkick binnen zo'n korte tijd en gaat Iboga aan andere gebruikers in zijn praktijk aanraden.

  Anoniem (Naam achtergehouden - redactie:)

  Probeert van heroine verslaving af te komen
  Mijn verslag in het kort van uw kuur. Ik ben gestopt met het gebruik van heroine, en het is mij ook al gelukt om met de methadon te minderen,ik sta nu nog maar op 25mg methadon,en hoop gedurende de kuur iedere week een tablet te minderen. Mijn stoelgang is inmiddels weer helemaal normaal wat erg prettig is.
  Ik heb wel een paar dagen slecht geslapen, maar ga door omdat de effecten op mijn leven zo positief zijn. Ik heb nu wel veel energie over en weet daar moeilijk een invulling voor te geven.

  Geachte anoniem,
  Je slaapproblemen kun je voorkomen door niet te laat op de dag Iboga te nemen, bv zes uur savonds het laatst, probeer voor invulling van de dag eens aansluiting te vinden bij de plaatselijke verslavingszorg,sommigen hebben uitstekende programma,s in dat opzicht. Zet in ieder geval door en blijf proberen de kuur af te maken.

  2. Anoniem (Naam achtergehouden - redactie:)
  Wil van tabaksverslaving afkomen

  Rook sinds mijn 24e tabak, de laatste jaren steeds meer lijkt het wel. Vaak begon ik al bij het ontbijt met het opsteken van een shaggie, en dat ging vervolgens de hele dag door, tot zo'n dertig sigaretten per dag.
  Na verschillende pogingen er af te komen, kwam ik in contact met Chiel Coenen, en besloot een volledige ibogakuur inclusief therapeutische sessies bij hem te volgen. Eigenlijk was het mijn bedoeling helemaal op te houden met roken. Om dat doel te bereiken zou ik mezelf drie maanden de tijd gunnen. Zoals Coenen zegt 'een verslaving is niet alleen maar slecht, het middel waar je aan verslaafd bent is door de jaren heen toch een soort vriend geworden en heeft je ook geholpen moeilijke momenten door te komen'. Ik moet eerlijk zeggen dat ik iboga als een soort wondermiddel zag dat onafhankelijk van mijn eigen inzet een einde zou maken aan de verslaving.
  Daarvoor reisde ik vier maal af naar Nijmegen voor een begeleide sessie, waarbij het de bedoeling is door middel van geleide dagdromen de wortels van het probleem aan te pakken. Het was een bijzonder aangename en zelfs enigszins geestverruimende ervaring, die niet alleen uiterst rustgevend werkte, maar ook zorgde voor regelmaat en een kader waarin je probleem op alle niveau's (bewust en onbewust) aandacht kreeg. Als bijzonder prettig ervaarde ik Coenens relaxte houding t.o.v de verslavingsprobleem; nooit gaf hij je het gevoel dat je een slappeling was.

  Alcohol

  Ondertussen was ik begonnen in een oplopende dosering iboga capsules te nemen. Al snel merkte ik de eerste effecten; in de maanden voorafgaand aan de therapie was ik tengevolge van grote stress steeds meer gaan drinken, vrijwel iedere avond dronk ik in mijn eentje thuis zeker vier glazen wodka. Al na enkele dagen slikken van de capsules merkte ik dat de drank me totaal niet meer smaakte. De prikkel om er nog een in te schenken werd vervangen door een gevoel van weerzin alleen al bij de gedachte aan drank, waardoor het alcoholgebruik binnen een week op nul kwam. Ik herinner me een etentje waarbij ik nog wel dronk en ik binnen slechts enkele glazen zo ver heen raakte dat mijn vrienden me in een tapijt hebben gerold zonder dat ik bij machte was me te verweren.

  Suiker & koffie

  Hetzelfde effect deed zich voor bij de consumptie van suiker. Hoewel ik al jaren geen suiker in koffie of thee gebruikte, had ik wel de gewoonte me vrijwel dagelijks tegoed te doen aan het nodige 'lekkers'. Opeens begon de onnatuurlijke agressiviteit van suiker me vreselijk tegen te staan. Koffie, waarvan ik normaal gesproken dagelijks hele sloten zoop, smaakte ook ontzettend vies. Binnen twee weken kon ik per dag maximaal twee koppen koffie aan, en zelfs die hadden een wrange, superbittere smaak die me een naar gevoel bezorgde.

  Tabak

  Tabak smaakte ook niet meer. De fysieke trek om er een op te steken werd steeds minder sterk, en als ik toch een sigaret opstak, smaakte het afschuwelijk. Als je de aandrang kreeg er weer een op te steken proefde je bij de gedachte al de gore smaak die je strot deed 'rillen' van afschuw. Het leek wel of de iboga je het hele scala aan verschillende smerige stoffen in een rookwolk afzonderlijk laat proeven, waardoor je je heel bewust wordt van de onzinnigheid van waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Als ik mensen een sigaret zag opsteken viel me opeens op wat een lege en volslagen neurotische handeling het eigenlijk was, hetgeen me weer de kracht gaf er zelf van af te blijven. Wel bleef de mentale behoefte aan iets in je mond te steken aan me trekken. Ook mengde ik op aanraden van Chiel het poeder uit de capsules met tabak, waardoor een licht high-achtig gevoel optrad, en de tabak iets minder vies smaakte.

  Cannabis

  Ook de joints die ik rookte, mengde ik met een halve capsule iboga poeder, waardoor het zware, sloommakende gevoel dat je bij veel wietsoorten krijgt veel en veel minder leek te worden. Ook kon ik meer blowen dan normaal en leek de werking langer aan te houden. Wel blowde ik minder dan normaal en sloeg opeens zelfs regelmatig mijn rituele avondblowtje over. Kreeg sterk de indruk dat andere drugs, zoals ecstacy, dat ik met enige regelmaat slik, sterker werkten dan normaal.
  Zelfs bij de hoogste doseringen heb ik nooit enig psychedelisch effect van de iboga bespeurd, wel had ik de indruk dat er een duidelijke stemmingsverbetering optrad en ik tijdens de kuur een gelijkmatiger en positiever humeur had.

  Afloop

  Het werd, ook dankzij de therapie, duidelijk dat lichamelijke afhankelijkheid maar één aspect is van de verslaving. De werkelijke reden waarom je elke weer die automatische reflex krijgt zo'n geruststellend staafje in je mond te steken heeft veel te maken met innerlijke onrust, verborgen onvrede en een gebrek aan harmonie. Helaas - of liever gezegd gelukkig - kwam er tijdens de therapeutische sessie niets vreselijks over bijvoorbeeld mijn jeugd naar boven, zodat een verklaring over de diepere motieven van mijn verslavingsgedrag achterwege bleef. Na vier therapeutische behandelingen en zes weken slikken van capsules lag mijn tabaksgebruik gemiddeld op drie sigaretten per dag. Na de therapeutische sessies bleef ik nog een maand doorgaan met het slikken van de capsules. Tijdens die periode schommelde het tabaksgebruik wel enigszins, maar bleef een flink stuk lager dan voor de behandeling (ca. 5 sigaretten per dag). Als ik rookte was het veel meer een bewuste beslissing, maar ondanks dat bleef de smaak me tegenstaan. Ik realiseerde me dat roken voor mij een soort bliksemafleider is om spanningen af te reageren, en in die zin bij een beheerst gebruik wellicht net zoveel goed als kwaad doet.
  Ik begrijp nu dat ik iboga teveel als een wondermiddel heb beschouwd en mijn eigen aandeel teveel buiten beschouwing heb gelaten. Zonder de wil er echt een einde aan te maken zal het ook met iboga niets worden.

  Conclusie :

  Nadat ik was opgehouden met het slikken van de capsules verflauwden de effecten van het middel na enige weken en ben ik op gegeven moment toch weer meer gaan roken, hoewel het gebruik niet meer de hoogte van voordien haalde. Wat betreft het drankgebruik is de relatieve afkeer tegen drank gebleven. Ik drink nog wel alcohol, maar nooit meer alleen en uitsluitend tijdens sociale gelegenheden, waarbij het opvallend is dat ik - hoeveel ik ook drink - nauwelijks nog aangeschoten wordt. Wat betreft koffie, ben ik op de een à twee koppen per dag blijven steken. Suikergebruik is door de kuur ook blijvend beïnvloed.
  Al met al vind ik de effecten van deze kuur zeer sterk, vooral opvallend is de manier waarop het ingrijpt in andere verslavingen waarvan je je eigenlijk nauwelijks bewust bent. Dat ik ondanks de weerzin tegen tabak die iboga veroorzaakte toch - puur op 'wilskracht' - ben blijven roken, bewijst alleen maar de hardnekkigheid van de nicotineverslaving, plus het feit dat je er zonder een keihard commitment niet echt helemaal afkomt. Ik ga binnenkort nogmaals de kuur volgen en hoop die dan af te sluiten met een heroïsche tripdosis.GESCHIEDENIS VOLGENS RATSCH. Volgens de legende ontstond de Ibogastruik zoals vele psychoaktieve planten uit een mens.
  In de Mythologie van de Westafrikaanse Fang wordt gezegd:, Zame ye Mebege, de laatste der scheppende Goden gaf ons Iboga. Op een dag merkte hij de Pygmee Bitamu op die hoog in de Atangaboom vruchten aan het plukken was. Hij liet hem op de grond vallen. Bitamu stierf, en Zame sneed van het lichaam de kleine vingers en tenen af en plantte deze in verschillende delen van het woud. Daaruit ontwikkelde zich de Ibogastruik.
  Voor veel Westafrikaanse stammen werd de plant tot een " brug naar de voorouders " tot een "inwijdingsinstrument in de werkelijke weidsheid " tot een " Fetisch , waarin de werkelijke Godheid woonde ".
  De plant vertegenwoordigde de wijsheid van de plantendeskundige Pygmee Bitamu wiens offer de plantencultus deed ontstaan.
  De inname van de plant doet een reis door de tijd ontstaan. Iboga is een sacrament en een symbool van de kracht van het woud. De fang noemen Bwiti een religie van bomen.
  Iboga wordt van oudsher in Westafrika in Fetischculten en toverij gebruikt. In de Congo werd de psychoaktieve werking gebruikt om mediums in trance te brengen.
  Jagers kauwen op de wortel, om op de lange jachten bij krachten te blijven. Er wordt gezegd dat Iboga de kracht geeft om tijdens de jacht op de leeuwentrofee twee dagen lang te verstarren.
  De grootste betekenis vond Iboga in de Reformatoren Culten , die rond 1900 uit de vooroudercultuur ontstond., en onder de naam Bwiti bekend werd. De regeringen van Gabon hebben meermaals geprobeerd deze nieuwe religie de kop in te drukken, zonder succes. De Bwiti Religie is sterk groeiend en is grotendeels Katholiek van aard.
  In 1864 werd voor het eerst over de plant en zijn stimulerende en prosexuele werking geschreven. Botanisch werd hij voor het eerst door Henri E. Baillon in 1889 beschreven.
  De in 1901 uit de plant geïsoleerde Alkaloïde Ibogaine werd vooral in Frankrijk onderzocht.  WAT DOET IBOGAINE ?

  Het verminderd of stopt de onthoudingsverschijnselen van , en het stopt het verlangen, "craving", zucht naar bepaalde verslavende stoffen, handelingen of gedachten. Het voorkomt de gebruikelijke depressiviteit na het stoppen met verslavende middelen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de verhoogde Serotonine afgifte door de hersenen. De Alkaloide Ibogaine maakt euforisch, roept energie op, laat hongergevoel verdwijnen, verdrijft vermoeidheid en nog veel meer. Het stofwisselingsproduct "Noribogaine" of "12 Hydroxyibogamine" hecht zich in de hersenen binnen het MNDA systeem aan hersencel K801 en blokkeert daar de hersenen in het doen van verslavend gedrag. Ibogaine is na ca 15 uur uit het bloed verdwenen. De Metaboliet Noribogaine blijft tot drie maanden in het bloed waarneembaar. Ibogaine heeft twee verschillende werkingen in tijdsduur, een lange en een kortwerkende. De kortwerkende is het preteffect, of Zoals verslaafden die het middel op deze manier gebruikte me lieten weten, "ik wist niet dat afkicken zo leuk kon zijn, het lijkt wel een vakantie".


  WAT ZIJN DE MOGELIJKE BIJWERKINGEN ?

  Er is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Ibogaine. Franse onderzoeken dateren al tot anderhalve eeuw terug. Ernstige bijwerkingen zijn niet gevonden in normale doseringen, en zelfs niet in hoge doseringen . Wel zijn bijwerkingen gevonden in extreem hoge doseringen, deze komen echter alleen voor bij initiatie rituelen in Gabon . Deze gevaarlijke dosering van het natuurlijke product kun je alleen consumeren met behulp van anderen, aangezien je niet meer in staat zult zijn deze extreme dosering zelf tot je te nemen.

  WAARSCHUWING

  Bij extracten en chemische preparaten zijn bijwerkingen wel degelijk mogelijk, tot dodelijk toe "Het verschil zit hem in hetzelfde als het drinken van vijf biertjes of drie liter wisky" Om deze reden verkopen wij het niet. LET WEL. We zijn er beslist niet tegen, maar ze dienen onder begeleiding genomen te worden voor een speciaal doel. Op de wetenschappelijke giftigheidsschaal scoort Ibogaine lager als een aspirine. LET WEL De genomen dosis bepaald uiteraard de totale giftigheid, van een hele verpakking aspirines ga je je ook heel vreemd voelen. Tijdelijke last van Diarree, sterk laxerend, wat voor Heroine gebruikers zeer prettig is . Slapeloosheid, die als plezierig ervaren wordt. Dromerig Helder. Het lijkt een tegenstelling maar is het in dit geval niet.

  VOOR WELKE DINGEN WERKT HET ?

  Kort gezegd vermindert het de onthoudingsverschijnselen van alle verslavende middelen, zoals medicijnen, alcohol, drugs, tabak alsmede vraatzucht, dwanggedachten en dwanghandelingen.

  RAAK JE NIET TOLERANT VOOR HET MIDDEL ?

  Het wordt al eeuwenlang in dagelijkse doses genomen, bijvoorbeeld bij slaapziekte ( Afrika ) zonder dat er tolerantie optreedt. Toch zou ik het niet aanraden om binnen een bestek van drie maanden vaker een hoge dosis te nemen, bv een extract- of chemisch produkt. Dit in verband met de metaboliet die nog in het lichaam aanwezig is. Verder zal uit de praktijk moeten blijken of er tolerantie is. Ik heb nog niet genoeg data tot mijn beschikking. Denkend aan de werking van de metaboliet, denk ik dat er sprake is van negatieve tolerantie, je hebt steeds minder nodig voor hetzelfde effect. Dit is bv ook van Marihuana bekend.

  Gaat nieuwe afkickmethode verslavingszorg op z'n kop zetten?

  <H1>Eindelijk een betaalbare iboga-therapie</H1>


  Bron: SOFT SECRETS jaargang 1 nr.3 - 2001
  Tekst: Jan Sennema Foto's: Chiel Coenen
  Al heel wat jaren gaan in kringen van verslaafden geruchten de ronde over de Afrikaanse plant Iboga tabernanthum. De wortelschors van de uit Centraal Afrika afkomstige struik zou een wondermiddel zijn waarmee het eenvoudig is een verslaving te beëindigen. Een aantal buitenlandse therapeuten en ook onze eigen professor Bastiaans behandelden verslaafden met het middel, dat in Afrika onder meer wordt gebruikt bij religieuze rituelen. Groot nadeel van deze experimentele therapieën is de extreem hoge dosering die wordt toegediend. Daardoor moet de patiënt een heftige trip van soms wel twee dagen uitzitten. Een beproeving waar niet iedere junk - en therapeut - tegen opgewassen is. De Nijmeegse therapeut Chiel Coenen ontdekte dat iboga ook zonder megadoseringen heel effectief verslavingen kan bestrijden. Is er een revolutie in de behandeling van verslaving op komst?

  Zo sterk zou Coenen (51) het niet willen uitdrukken. "Iboga is geen wondermiddel. Wel is het een wonderbaarlijk middel bij haast elke denkbare vorm van onthoudingsproblematiek", stelt hij. "Dit al eeuwenlang gebruikte middel verdient het zijn rechtmatige plaats te krijgen in de verslavingsproblematiek, dit zonder in dweperij of sensatiezucht te vervallen." Toen Coenen in 1998 tijdens het Psycho Activity congres in Amsterdam van iboga hoorde, was hij meteen geïntrigeerd. Hij werkte als therapeut met verslaafden en had in zijn werk ruimschoots kennisgemaakt met de destructieve gevolgen van verslavingen. Tegelijk worstelde hij zelf met een stevig drankprobleem, veroorzaakt door winterdepressies, een genetisch bepaalde aandoening die wordt veroorzaakt door gebrek aan zonlicht. Vanuit zijn onvrede met het bestaande hulpverleningsaanbod ging Coenen op onderzoek uit en vond op internet een grote hoeveelheid literatuur over iboga. Hij nam geen genoegen met de resultaten die andere iboga-onderzoekers als vanzelfsprekend beschouwden, en verzette zich met name tegen het gebruik van een peperdure synthetische ibogapil, die is gebaseerd op slechts één van de vele alkaloiden in de wortelstok.
  Hij vertrok naar Centraal Afrika om daar uit de eerste hand kennis te nemen van de eigenschappen van de plant. Vele gesprekken met lokale dokters en medicijnmannen maakten duidelijk dat Iboga voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Zo is het in lage doses werkzaam tegen tandpijn, koorts en hoge bloeddruk, en heeft het een stimulerend effect op de lustgevoelens. Lokale blowers voegen het als 'booster' toe aan wiet. Daarnaast schijnt het via geurhormonen de trouw aan de eigen partner te versterken, iets wat in de overspelig Afrika met z'n uiteenvallende gezinnen van groot belang is. Tenslotte is er het rituele gebruik: in de Bwiti-religie wordt de wortel in grote hoeveelheden genuttigd om o.a. contact te maken met overleden voorouders.

  Shocktherapie

  Coenen ontdekte dat het helemaal niet nodig is de stof in psycho-actieve doses toe te dienen. De capsules die hij in eigen beheer laat maken, bevatten 250 mg ruw materiaal, waarvan ca. 1% ibogaine is. Deze capsules moeten in oplopende dosering gedurende een tot twee maanden worden ingenomen. 360 tot 600 capsules leveren doorgaans de gewenste resultaten op.
  Door een kuur met deze capsules kan je, claimt Coenen, zonder ooit te hoeven trippen hetzelfde resultaat bereiken als met de 'shocktherapie' die anderen propageren.
  Toch wordt de psychedelische uitwerking van het middel als even belangrijk beschouwd als de veranderingen die in het neurotransmitter-systeem optreden, en ongeveer drie maanden aanhouden.. De helende effecten van de trip, waardoor mogelijk allerlei trauma's worden weggeruimd die tot de verslaving leidden, worden in Coenens methode vervangen door een aantal psychotherapeutische sessies. Daarin kan de verslaafde zijn onbewuste drijfveren tot de verslaving onschadelijk maken.
  Coenen: "Groot voordeel is dat de kosten van deze methode veel lager zijn dan die van de bestaande behandelingen. Aan zo'n behandeling inclusief medische keuring, begeleiding en synthetische pillen ben je tussen de twintig- en veertigduizend gulden kwijt. De capsules die ik gebruik, worden vervaardigd uit de gemalen wortel, zonder enige toevoeging of bewerking. Een complete kuur kost je aan capsules tussen de 450 en 750 gulden. Daar kun je nog de kosten bij optellen voor een therapie, die bestaat uit een deel dagdroom therapie en een deel rationeel-emotieve therapie, waarin respectievelijk het onderbewuste en het bewuste worden aangepakt."
  De experimentele fase, waaraan nog geen klinische waarde gehecht mag worden, is inmiddels met hoopgevende resultaten afgesloten. Genoeg reden om de methode onder de aandacht te brengen bij de verslavingszorg, zou je zeggen. Maar zo eenvoudig ligt het helaas niet. De bureaucratie binnen de gevestigde verslavingszorg is groot. Daar komt nog bij dat iboga als een niet ongevaarlijk middel wordt beschouwd. Combinaties van de chemische ibogapil met geneesmiddelen of opiaten kunnen leiden tot een dodelijke afloop, iets wat in het geval van Bastiaans een einde heeft gemaakt aan het onderzoek.

  'Eigen schuld'

  Coenen importeert de iboga in nauwe samenwerking met lokale Afrikaanse verzamelaars, zodat ook de lokale economie nog iets heeft aan onze welvaartsziekten. Het liefst zou hij zien dat het middel gewoon bij de drogist in de schappen komt te liggen, waardoor mensen met een verslavingsprobleem dat zelf in de hand kunnen krijgen.
  Sinds enkele maanden loopt een training van behandelaars die zich bekwamen in de ontwenningsmethode. Van de verslavingszorg of overheid verwacht hij geen enkele financiële ondersteuning, noch voor zichzelf noch voor verslaafden die bij hem aankloppen.
  Het stoort Coenen dat bij de ideeën over verslaving het 'eigen schuld' nog steeds vaak opduikt, terwijl het inmiddels toch onomstreden zou moeten zijn dat verslaving een ziekte is. Met het stelselmatig negeren van de positieve aspecten van verslaving doe je de verslaafde evenmin recht. 'Een uit de hand gelopen zelfmedicatie' noemt Coenen verslaving dan ook. Daarom geeft hij in zijn behandeling de cliënt de tijd zijn verslaving af te bouwen. Coenen: "Die spuit of die sigaret is wel jarenlang je vriend geweest. Hij was er altijd als je hem nodig had. Geen reden om zo'n vriend in een keer de deur uit te schoppen, je mag heus wel op een relaxte manier afscheid van hem nemen."
  "Drugs zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Met verslaving zullen we moeten leren leven, maar we kunnen er wel naar streven de verslaving onder controle te brengen. Daarvoor hoop ik met dit eenvoudige middel en deze betaalbare therapeutische methode een kleine kentering in beweging te kunnen brengen. Je kunt er weer vanaf als je dat wilt!"
  Hoe werkt iboga?

  De alkaloïde ibogaine wordt door het lichaam omgezet in een metaboliet die noribogaine of 12-Hydroxyibogamine wordt genoemd. Deze noribogaine hecht zich aan bepaalde receptoren in de hersenen, waardoor de prikkels die je verslaafd maken achterwege blijven. De vrijgave van bijvoorbeeld dopamine wordt verlaagd, terwijl die van serotonine wordt verhoogd. Dit heeft onder meer het effect dat de stemming verbetert, je dromen intensiever worden en het er op lijkt dat je wat beter over je verleden na kunt denken. Opmerkelijk genoeg zorgt ibogaine er ook voor dat ontwenningsverschijnselen als misselijkheid, zweten, braken, humeurigheid, prikkelbaarheid, vraat- of snoepzucht, dus ook het verraderlijke dik worden na stoppen, achterwege blijven.
   
  Last edited: Apr 9, 2017
 2. clubbin

  clubbin Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  6
  Joined:
  Feb 10, 2004
  Dus als ik t goed begrijp is dit echt de shit om van verslavingen af te komen??
   
 3. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,178
  Messages:
  38,478
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Ja, alleenzijn hoge doseringen gevaarlijk.
   
 4. vraaq

  vraaq Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  3
  Joined:
  Feb 26, 2004
  Je kan er dus ook leuk op trippen en het is niet eens illegaal...
   
 5. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,178
  Messages:
  38,478
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Je kan er inderdaad op trippen, maar leuk? Nee, niet bepaald. Iboga geeft wel een erg leerzame trip. De psychedelische dosering zit niet ver van de dodelijke dosering en houd vaak een staat van bewusteloosheid in. In Gabon, waar Iboga vandaan komt, daar word de gebruiker tijdens zijn bewusteloosheid gemasseerd om te spieren niet te laten verstijven.
   
 6. Wilma

  Wilma Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  1
  Joined:
  Apr 6, 2004
  Is er iets bekend over het gebruik van ibogaine in combinatie met antipsychotica? Veel verslaafden aan heroine hebben ook een psychotische stoornis, die al of niet vooraf ging aan de verslaving. Voor deze mensen is er bijna geen mogelijkheid om opgenomen te worden.Juist zij, die nog meer steun behoeven om af te kicken dan de "gewone" verslaafden, moeten het praktisch helemaal zelf doen. Vandaar mijn vraag, is er een mogelijkheid? Artsen weten dit ook lang niet altijd.
   
 7. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,178
  Messages:
  38,478
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Iboga schijnt een sterke mao-remmer te zijn. De combinatie methadon - iboga zou dodelijk zijn.
  Precies om deze reden is het absoluut af te raden om anti-psychotica met Iboga te combineren. Het is wel wat kort door de bocht van mij om alle anti-psychotica over een kam te scheren, maar met sterke mao-remmers kan je dergelijke risico's niet lopen. Oplossing zou dan zijn tijdelijk stoppen met anti-psychotica (is zeker niet altijd mogelijk en kan bij bepaalde anti-psychotica niet zomaar. Sommige anti-psychotica moeten afgebouwd worden). Ook anti-psychotica hebben verslavende eigenschappen.
  Daarbuiten valt moeilijk te voorspellen hoe anti-psychotica de effecten van Iboga exact beïnvloed. Iboga is een intens psychedelisch middel / hallucinogeen. Anti-psychotica doen over het algemeen het tegenovergestelde van hallucinogenen.
   
 8. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,178
  Messages:
  38,478
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Het zou fijn zijn om hier een lijst met telefoonnummers of adressen te kunnen plaatsen van plaatsen waar men met Iboga behandeld kan worden. Na de uitzending van NOVA komen er aardig wat aanvragen binnen.
   
 9. wildwind

  wildwind Newbie

  Reputation Points:
  10
  Messages:
  13
  Joined:
  Jan 15, 2005
  Hi ,

  voor Iboga behandeling, email [email protected]

  De man Paul van NOVA uitzending doet het heel goed,
  hij is total clean en gelukkig.
   
 10. erik

  erik Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  1
  Joined:
  Feb 21, 2007
  Beste Alfa,

  Ik heb de film / documantaire "IBOGAIN - rite of passage" van Ben de Loenen gezien. Helaas is de film vooral op de afkick kant van de Iboga gericht. Er schemert wel doorheen dat er meer bruikbare werkingen zijn dan alleen afkicken, in africa word het (blijkbaar) als geneesmiddel gebruikt bij ziekte die alleen "van binnen uit" te genezen zijn.
  Zijn er mogelijkheden om Iboga therapeutisch te gebruiken. Als bewustzijns verruimer, om bewuster te worden? Ik kreeg het idee (door de film) dat je met Iboga problemen van allerlei aard zou kunnen aangaan en 'behandelen' in je eigen geest.
  Aangezien ik mezelf graag tegenkom en het mij erg interesant klinkt om mezelf (met behulp van Iboga) beter te leren kennen ben ik benieuwd of er iemand is die me verder kan helpen met het vinden van een therapeut (of theraphie) waar met Iboga gewerkt kan worden.

  Groet Erik