1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Afkickpaleizen Voor Rijke Nederlanders

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Mar 7, 2007.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  AFKICKPALEIZEN VOOR RIJKE NEDERLANDERS

  AMSTERDAM - Gangbare verslavingsklinieken gaan het gevecht aan met buitenlandse commerciele bureaus om rijke klanten van alcohol-, drugs- of eetgewoonten af te helpen.

  Afkickpaleizen van vijf sterren, waar naast een psychische behandeling ruimte is voor massages, paardrijden en luxe dineren, moeten de duizenden gedrogeerde welgestelde Nederlanders verleiden. Het Amsterdamse verslavingscentrum Jellinek Mentrum heeft vergevorderde plannen voor een 'topkliniek' in het buitenland, in samenwerking met een luxueus hotel. Dat zegt raad van bestuurslid en psychiater Christian Krappel. "Als de patient het wil, logeert hij in een suite van 170 vierkante meter." Binnen anderhalf jaar zijn de eerste patienten welkom.
  Novadic Kentron, dat verslavingszorg in Brabant regelt, onderzoekt ook of het bekende Nederlanders, topmensen uit het zakenleven en andere gefortuneerden een elitair ontgiftingsprogramma kan aanbieden.

  "Wij schatten voorzichtig dat er een markt is voor zo'n vierduizend mensen per jaar", zegt Krappel. Tot nu toe nemen rijkere patiknten - wegens luxe en anonimiteit - vaak hun toevlucht tot filialen van commerciele bureaus, die hen naar klinieken in Engeland, de Verenigde Staten of Zuid-Afrika doorsturen.

  Topmensen

  Ook hoog op de sociale ladder zijn drugs een groot probleem. "Het aantal topmensen uit het bedrijfsleven en bekende Nederlanders is beperkt. Maar daaronder zit een grote goed verdienende groep met lange werkdagen, veel verantwoordelijkheid en constant grote stress. En het is in die kringen ook heel pijnlijk om met zo'n probleem gezichtsverlies te lijden."
  "Idealistisch gezien" is de Jellinek-bestuurder geen voorstander van een tweedeling tussen gewone en rijke verslaafden. "Maar de vraag is realiteit. Sommige advocaten willen niet naast een heroïneprostituee zitten." Behandeling kan enkele honderden euro's per dag kosten. Daar staat tegenover dat wachtlijsten voorbij zijn. " Wij leveren de beste zorg, die Jellinek aan elke patient biedt. Voor de luxe leefomstandigheden betaalt de klant zelf." Die geldstroom blijft gescheiden van het gangbare budget van zorgverzekeraars.

  Directeur Theo van der Sluijs van de Stichting Voorkom! heeft bedenkingen bij de dreigende tweedeling. "Straks moet de een negen maanden wachten, en de ander met een dikke portemonnee is direct aan de beurt. Maar uniek is dat standsverschil allang niet meer in de gezondheidszorg."

  Source: De Telegraaf (NL)
  Pubdate: 2 maart 2007