1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

AGENTEN GEWAARSCHUWD VOOR FACILITEREN DRU

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 12, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,727
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  AGENTEN GEWAARSCHUWD VOOR FACILITEREN DRUGSDEAL


  DEN HAAG - Twee agenten van het politiekorps Haaglanden hebben een waarschuwing gekregen omdat zij in november een verslaafde vrouw hielpen bij het verkrijgen van drugs. Dat maakte het korps maandag bekend.


  De verslaafde vrouw kwam 's nachts naar het politiebureau om aangifte te doen van verkrachting door een 45-jarige Hagenaar. Gaandeweg merkten de agenten dat ze ontwenningsverschijnselen kreeg en waarschijnlijk haar verhaal niet kon afmaken als ze geen drugs zou krijgen. De politieagenten hebben haar onder meer in een politieauto door de stad gereden om een dealer te vinden. Ook hebben ze haar hun telefoon laten gebruiken.


  Volgens de advocaat van de Hagenaar, J. Soeteman, zou het Openbaar Ministerie (OM) in de zaak tegen zijn cliknt niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. ,,De officier van justitie en de rechter-commissaris zijn die nacht betrokken geweest bij de gang van zaken, want de politieagenten hebben met hen overlegd wat ze zouden doen. Dat is actief meewerken aan het tot stand komen van een drugsdeal.''


  Volgens het politiekorps hebben de medewerkers echter gehandeld in het belang van de zaak. De handelingen zijn niet correct geweest en hadden niet moeten gebeuren, maar het was niet hun intentie om verdovende middelen te verhandelen. Verder wilden ze niet het korps schaden en ging het hen er niet om er zelf beter van te worden, aldus de korpsleiding in een verklaring.