1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

alcohol is schadelijker dan ecstast

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, May 9, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Alcohol schadelijker dan ecstasy
  09-05-2006


  Alcohol is schadelijker en veroorzaakt meer doden dan xtc. Dit wisten wij natuurlijk al, maar misschien wordt er beter geluisterd wanneer deze uitspraak gedaan wordt door een vooraanstaand wetenschapper die de Britse overheid adviseert over de veiligheid van drugs.

  Professor David Nutt, die eerder al adviseerde om cannabis als minder zware drug te classificeren, probeert de overheid ertoe te dwingen hun opvattingen over de gevaren overmatig drankgebruik te veranderen. De expert op het gebied van verslaving wijst er op dat ecstasy niet meer dan 10 doden per jaar veroorzaakt, terwijl per jaar 22.000 mensen overlijden aan de gevolgen van alcoholmisbruik. Bovendien, benadrukt hij, is drankgerelateerd geweld wijdverbreid, terwijl ecstasy vrijwel nooit tot geweld leidt.

  De professor is het eens met David Cameron, leider van de conservatieven, die onlangs voorstelde dat xtc in een andere categorie zou moeten vallen dan heroïne en cocaïne. Hij schrijft: "Waarom is ecstasy illegaal, en alcohol, een aanzienlijk gevaarlijkere drug, niet ? Als we bedenken dat op het bezit van een drug die veel minder gevaarlijk is dan alcohol zeven jaar gevangenisstraf staat, terwijl alcoholgebruik actief gestimuleerd wordt, misschien gaat het voorstel van Cameron dan niet ver genoeg.”

  De woorden van Nutt hebben hem veel commentaar opgeleverd van uit de hoek van de drugspreventie. "Ecstasy doodt mensen willekeurig en er is veel cumulatieve schade, “ zegt David Raynes van de National Drugs Prevention Alliance. "Hoewel alcohol veel schade veroorzaakt, sterven maar weinig mensen puur en alleen door het drinken van alcohol. Zij sterven wel door het slikken van xtc. Als de overheid deze drug lager inschaalt, geeft het een signaal af dat het nu minder schadelijk is dan voorheen.”

  Bron: The Independent