1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

AMBULANCEBROEDER VRIJ NA DOOD DRUGSVERSLA

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Nov 14, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,735
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  AMBULANCEBROEDER VRIJ NA DOOD DRUGSVERSLAAFDE


  AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag een 55-jarige ambulancebroeder vrijgesproken voor betrokkenheid bij de dood van een verwarde drugsverslaafde.


  Op 19 augustus 2003 had S. D. verzuimd de 33-jarige verslaafde vanuit zijn woning naar een ziekenhuis te vervoeren. De verpleegkundige liet de man achter op een politiebureau, waar de man later overleed aan een overdosis cocaone.


  De rechtbank oordeelde dat er die bewuste avond fouten zijn gemaakt, ook door de verdachte. De rechters van de meervoudige kamer achtten het niet bewezen dat de verdachte het slachtoffer opzettelijk in een hulpbehoevende toestand heeft gebracht en dat deze als gevolg hiervan is overleden. "Er was immers toezicht op het politiebureau en de psychiater van de crisisdienst zou binnen korte tijd komen", zo staat in het vonnis.