1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

antwerpenaar in comana drugscoctail

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, May 16, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  antwerpenaar in coma na drugscoctail

  Antwerpenaar in coma na drugscocktail
  De onderzoeksrechter in Brugge heeft het voorbije weekend twee broers uit Oostende onder aanhoudingsmandaat geplaatst voor het toedienen van drugs. De twee waarschuwden de hulpdiensten dat hun 41-jarige Antwerpse vriend het bewustzijn was verloren.

  De man raakte volgens het Brugse parket in coma door een cocktail van onder meer cocaïne, heroïne en kalmeermiddelen. De twee broers zijn ook zwaar drugsverslaafd. Morgen verschijnen ze voor de raadkamer in Brugge.  bron ombudsman :)
   
  Last edited: May 17, 2006