1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

arrestaties bij drugsactie op treinen tussen maastricht en luik

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jan 13, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  12/01 28 arrestaties bij drugsactie op treinen tussen Maastricht en Luik
  Bij een gecoördineerde drugsactie in treinen tussen Maastricht en Luik zijn woensdag 28 mensen aangehouden die drugs in bezit hadden.
  Bij de actie waren de spoorwegpolitie, de regiopolitie Limburg-Zuid, de Koninklijke Marechaussee, de douane en federale Belgische politie betrokken. Twaalf mensen kregen een proces-verbaal. Eén verdachte was in het bezit van 700 gram marihuana. Een ander had 143 gram heroïne bij zich. Er werden boetes uitgereikt variërend van 100 tot 1.400 euro.