1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

aspirine goed tegen huidkanker

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 7, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  <H2>07/11Aspirine kan huidkanker voorkomen</H2>


  Het geneesmiddel aspirine zou volgens Australische wetenschappers de kans op het krijgen van huidkanker verminderen. Eerder werd al aangetoond dat aspirine helpt om het risico op hartproblemen te verminderen.
  Volgens een studie van het medisch onderzoeksinstituut van Queensland zou de regelmatige inname van anti-inflammatoire non-steroïde geneesmiddelen, zoals aspirine, het menselijk lichaam verhoogde bescherming geven tegen huidkanker en vlekken die veroorzaakt worden door de zon.

  "We hebben ontdekt dat mensen die op regelmatige basis aspirine innamen een beduidend minder groot risico hebben op het ontwikkelen van huidkanker dan de mensen die geen aspirine innamen", aldus David Whiteman, een van de onderzoekers. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in een gespecialiseerd Amerikaans medisch tijdschrift over dermatologie.
  "Bovendien is uit het onderzoek ook gebleken dat de mensen die nog nooit huidkanker hadden en die regelmatig aspirine nemen veel minder vlekken, veroorzaakt door de zon, op hun lichaam hadden", luidt het nog. De onderzoekers benadrukken ook dat er geen enkel voordelig effect werd opgemerkt bij mensen die af en toe aspirine gebruiken. "Het gaat wel degelijk om regelmatig gebruik op lange termijn", aldus nog Whiteman.
  Volgens de studie stoppen medicijnen als aspirine de aanmaak van de cyclo-oxyglandines, een soort enzyme dat bepaalde types kanker zich laat ontwikkelen.

  Het onderzoek werd gedurende vijftien jaar gehouden bij meer dan 1.600 inwoners van een stad in zuiden van de Australische deelstaat Queensland. David Whiteman benadrukt wel dat er nog verdere klinische tests nodig zijn.