1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

AUSTRALISCHE DRUGSHONDEN BLIJKEN VERKEERD

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jun 5, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  AUSTRALISCHE DRUGSHONDEN BLIJKEN VERKEERD GETRAINT


  CANBERRA - Zeven honden van de narcoticabrigade in de Australische deelstaat Victoria blijken te zijn getraind op het opsporen van talkpoeder in plaats van cocaone. Volgens een politiewoordvoerder zat er blijkbaar talkpoeder in de zakjes coke die worden gebruikt bij de training van de honden. De fout kwam aan het licht toen de beesten nog geen emmer coke wisten op te sporen. De politie houdt het erop dat de zakjes met cocaone niet zijn gestolen, maar door een administratieve fout zijn verwisseld. Toch wordt er een onderzoek ingesteld. De zeven honden moeten opnieuw worden opgeleid.