1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

autodief en 16 personen met drugs opgepakt in luik

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, May 16, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Autodief en 16 personen met drugs opgepakt in Luik
  Tijdens een controleactie in het arrondissement Luik heeft de politie vrijdagnacht een autodief opgepakt en zestien personen op drugsbezit betrapt.

  Twee personen werden ter beschikking van het gerecht gesteld: een autodief en een Luxemburger met 418 gram marihuana op zak. Vijftien andere personen kregen een proces-verbaal voor drugsbezit.

  De politie nam ook negen niet-verzekerde voertuigen in beslag en schreef 25 processen-verbaal uit voor inbreuken op de wegcode. Tien bestuurders hadden te veel gedronken, van wie twee bestuurders hun rijbewijs moesten afgeven.

  De FIPA-actie (Full Integrated Police Action) vond plaats in het arrondissement Luik in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 mei. De opzet van de controle was onder meer gericht tegen overvallen op banken en warenhuizen, car-jackings, rijden onder invloed en overdreven snelheid. (belga)  bron ombudsman :)
   
  Last edited: May 17, 2006