1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Automobilist onder invloed van drugs in Sleeuwijk

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mrPartypictures, May 21, 2006.

 1. mrPartypictures

  mrPartypictures Gold Member

  Reputation Points:
  87
  Messages:
  225
  Joined:
  Dec 3, 2005
  from The Netherlands
  Een 35-jarige automobilist trok vrijdagnacht omstreeks 04.10 uur door zijn rijgedrag op het Egelantierpad te Sleeuwijk de aandacht van de surveillerende politie.

  Op het moment dat de politie keerde, verhoogde hij zijn snelheid. De agenten hebben hem daarom aan de kant gezet. Hij bleek in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs (speed) te zijn en verklaarde dit gebruikt te hebben.

  Er zal proces-verbaal worden opgemaakt omdat hij een auto bestuurde terwijl hij onder invloed van drugs verkeerde.


  bron: misdaadkaart