1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

BE: STUDENTEN ROKEN CANNABIS VAN POLITIE

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Mar 6, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  STUDENTEN ROKEN CANNABIS VAN POLITIE OP

  Negen Nieuw-Zeelandse studenten zijn betrapt op het roken van cannabis
  tijdens een schoolkamp. Een politieagent zou de softdrugs binnengesmokkeld
  hebben, zo meldde de Nieuw-Zeelandse krant The Press woensdag.
  Hoofdinspecteur Sandra Manderson, die aan het hoofd staat van de politie van
  Canterbury, vertelde The Press dat een agent werd geschorst. Hij wordt ervan
  verdacht de drugs binnengesmokkeld te hebben.

  Manderson zei ook nog dat het nog niet zeker is dat de agent de drugs aan de
  studenten geleverd heeft, maar dat hij ze op een "ongepaste" wijze had
  opgeslagen. Hoofdinspecteur Manderson beloofde dat er een uitgebreid
  onderzoek zou volgen waarbij degenen die de cannabis "consumeerden" mogelijk
  vervolgd zullen worden. "De integriteit van de politie staat immers op het
  spel", aldus Manderson.