1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

bedrijven park perfect voor wietteelt

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Sep 21, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  br http://www.ad.nl/groenehart/woerden/article646083.ece
  woensdag 20 september 2006
  Bedrijvenpark perfect voor wiet


  WOERDEN - Wiettelers zijn gek op bedrijventerreinen. Steeds vaker ontmantelt de politie wietkwekerijen in loodsen op deze...
  [​IMG]
  Een wietkwekerij. FOTO ANP


  ...bedrijvenparken.

  Dinsdag was het twee keer raak in Woerden. ’s Ochtends in een loods aan het Kattegat op bedrijventerrein Polanen. ’s Middags in een bedrijfspand aan de Jan Steenstraat.

  Voorgaande jaren was het ook al vaker raak op bedrijventerrein Polanen.

  De grote anonimiteit is volgens de politie de hoofdreden voor wietkwekers om zich op bedrijventerreinen te vestigen. ,,Ze vallen daar minder op en een hoger stroomgebruik trekt t op een bedrijventerrein minder snel de aandacht dan in een woonwijk,’’ legt de woordvoerder uit.

  Ook is vaak makkelijk aan bedrijfsruimte te komen. Er staat altijd wel wat te huur. ,,De kwekerijen zijn in een bedrijfspand vaak groter en leveren dus meer op,’’ vervolgt de woordvoerder. De verdachten die meestal worden opgepakt zijn stromannen die in opdracht werken. Het is niet duidelijk of er een criminele organisatie achter schuilt.

  De politie moet het vooral hebben van tips uit de buurt. Voor een inval kijkt de politie eerst naar het stroomverbuik op het desbetreffende adres.

  Ook worden helikopters met infraroodcamera’s ingezet. Met behulp van deze camera’s kan de politie warmtebronnen opsporen. Groeilampen geven veel warmteaf
   
  Last edited by a moderator: Sep 10, 2017