1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

België: Vrijspraak voor wiet verkopende studente

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Apr 6, 2007.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  STUDENTE FINANCIERT STUDIES MET DRUGSVERKOOP

  GENT - De 22-jarige G.R. gaf voor de rechter toe dat ze een tijdje marihuana verkocht om zo haar studies te kunnen betalen. De studente werd na een vechtpartij gecontroleerd door de politie en bleek 83 gram weed op zak te hebben. Bij een latere huiszoeking werden tal van verpakkingen voor kleine doses drugs gevonden.

  R. gaf de feiten meteen toe, maar voegde eraan toe dat ze het enkel deed omdat ze alleen zo haar cursussen kon betalen. De procureur ging daarom bij hoogste uitzondering akkoord met de vraag om een opschorting.
  ,,Normaal gezien doen we dat nooit bij drugsfeiten'', voegde ze eraan toe.

  Met de studies loopt het ondertussen trouwens meer dan behoorlijk. R.
  volgt criminologie en sloot haar eerste jaar af met onderscheiding.

  Source: Het Volk(B)
  Pubdate: 27 maart 2007