1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Belgische politie onderschept 170.000 xtc-pillen

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by FrankenChrist, Aug 2, 2006.

 1. FrankenChrist

  FrankenChrist Iridium Member

  Reputation Points:
  567
  Messages:
  1,226
  Joined:
  Aug 20, 2004
  from belgium
  Politiediensten in België hebben afgelopen vrijdag in het grootste geheim een zending van 170.000 xtc-pillen kunnen onderscheppen. De pillen moesten via België en Londen tot in Wales raken. De drugs, die volgens de speurders van een uitstekende kwaliteit zijn, hebben een straatwaarde van zo'n 1,1 miljoen euro. De Belgische vangst werd geheimgehouden en doorgeseind aan de Britse politiediensten. Op die manier kon Scotland Yard afgelopen maandag 5 leden van de drugsbende oppakken nadat die nietsvermoedend in een hangar in Londen de drugs in ontvangst hadden genomen.
  De politie van Wales stuurde dinsdag meteen felicitaties naar zowel de Londense als de Belgische politiediensten. ,,Door een vlotte internationale samenwerking hebben we kunnen voorkomen dat deze lading de disco's en nachtclubs van Wales bereikte'', zei inspecteur Colin Richards. Hij benadrukt dat het om de grootste smokkel van xtc-pillen ooit richting Wales gaat. ,,Om u een idee te geven: de lading was groot genoeg om elke jongere in Wales tussen 18 en 24 jaar van een pil te voorzien'', aldus nog Richards.

  Bij verschillende huiszoekingen die volgden op de arrestatie van de drugsdealers werden nog eens 10.000 pillen en grote hoeveelheden grondstoffen ontdekt. (WER)