1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

bendeleider riskeert 7 j voor drugstransporten

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jan 18, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Bendeleider riskeert 7 jaar voor drugstransporten
  Voor de correctionele rechtbank van Tongeren is woensdag een twaalfkoppige bende verschenen die in de loop van 2001 en 2005 een reeks drugstransporten naar Athene organiseerde. De leider van de bende, een Maasmechelaar van Griekse afkomst, riskeert een effectieve gevangenisstraf van zeven jaar.

  De bendeleden worden ervan beschuldigd 180 kilogram weed, 30.000 xtc-pillen en één liter vloeibare xtc naar Athene te hebben gesmokkeld. Ook worden ze verdacht van het opzetten en exploiteren van een professionele cannabisplantage in Tessenderlo.

  Mildere straffen
  Volgens het gerechtelijk onderzoek zouden de verdachten 500.000 euro hebben verdiend aan de drugssmokkel. De openbare aanklager vroeg 250.000 euro van de spilfiguur van de bende verbeurd te verklaren.

  Tegen de rechterhand van de bendeleider vorderde het openbaar ministerie een effectieve celstraf van vier jaar. Hij organiseerde op vraag van de leider drie drugstransporten naar Griekenland. Voor de overige bendeleden vroeg het openbaar ministerie mildere straffen, omdat ze zich beperkten tot het leveren van materiaal, het aanleggen van elektriciteit voor de plantage en het verzorgen van de planten.