1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Benzeen in speed?

Discussion in 'Speed' started by ukipuki87, Mar 3, 2006.

 1. ukipuki87

  ukipuki87 Newbie

  Reputation Points:
  10
  Messages:
  6
  Joined:
  Mar 3, 2006
  30 y/o
  Hey,
  SWIM persoonlijk kent niets af van wat er juist allemaal in speed zit.I am dus enkel gebruiker. Hij vraagt zich af, of het mogelijk is dat er benzeen in speed zit? Dat is wat een vriend van hem zij, en dat ze dat doen om het zwaarder te maken. Maar benzeen brand volgens hem je longen op. Grraag meer info??? :confused:
   
  Last edited by a moderator: Jan 8, 2007
 2. Ruud

  Ruud Gold Member

  Reputation Points:
  400
  Messages:
  536
  Joined:
  Aug 25, 2005
  35 y/o from The Netherlands
  Het lijkt me vreemd dat er benzeen in speed zit, dit is een caricinogeen oftewel een kankerverwekkende stof omdat het zo'n vlakke struktuur heeft en gemakkelijk binnendringt in je dna.

  Misschien bedoel je benzaldehyde (volgens mij is dit verwant aan benzeen, correct me if i'am wrong.)? Dit is een van de bestandelen van speed. Het zal misschien wel als afalproduct in speed kunnen zitten.
   
 3. robertone

  robertone

  Reputation Points:
  418
  Messages:
  299
  Joined:
  Sep 27, 2005
  Of iemand heeft gekristalliseerd m.b.v. benzeen. Restanten van benzeen zijn makkelijk te herkennen aan de lijmachtige (bisonkit/blandenplak) geur die het heeft. En idd erg kankerverwekkend. Dus Swiu moet, indien Swiu een vermoeden van de aanwezigheid van benzeen heeft, dat spul absoluut niet gebruiken.
   
 4. ukipuki87

  ukipuki87 Newbie

  Reputation Points:
  10
  Messages:
  6
  Joined:
  Mar 3, 2006
  30 y/o
  Het ruikt inderdaad wel ergens naar lijm, maar anderzijds ook weer gewoon naar speed. Het brand erg hard als je het snuift in je neus maar je voelt niets in je keel. Alleen begint SWIM nu na een week gebruiken wel last te krijgen aan longen of zo want zijn borst kast doet wel wat pijn...
   
  Last edited by a moderator: Jan 8, 2007
 5. robertone

  robertone

  Reputation Points:
  418
  Messages:
  299
  Joined:
  Sep 27, 2005
  Neem geen risico, smijt weg die troep! Of was het spul een aantal maal op een filter met koude, watervrije, methanol. Zoek maar eens op het web naar de gevolgen van lijmsnuiven, dat gaat ook op voor benzeen.
   
  Last edited by a moderator: Jan 8, 2007