1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Beruchte drugssmokkelaar uitgeleverd

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Dec 22, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,739
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  <DIV =mainer style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px">Beruchte drugssmokkelaar uitgeleverd aan Hongkong</DIV>
  <DIV =auteur style="PADDING-BOTTOM: 10px"></DIV>PHNOM PENH - Cambodja heeft een Chinese drugssmokkelaar die aan het hoofd zou staan van een netwerk dat zich uitstrekt van Azië tot Australië en Noord-Amerika opgepakt en uitgeleverd aan Hongkong, waar hij vandaan komt.  Volgens een drugsbestrijder van de Verenigde Naties in Phnom Penh heeft Hongkong met de 44-jarige Wong Moon Chi "een van de grootste vissen van de wereld" in handen gekregen.


  Wong werd op 8 december aangehouden toen hij naar zijn werk reed in de Cambodjaanse hoofdstad. Maandag werd hij door vier Chinese politieagenten opgehaald en naar Hongkong gebracht, waar hij in staat van beschuldiging werd gesteld.


  Een woordvoerder van het Cambodjaanse ministerie van binnenlandse zaken zei dat Wong ervan wordt beschuldigd sinds 1992 zeker twintig smokkeloperaties - voor heroïne, amfetamine en marihuana - op touw te hebben gezet. Sommige slaagden, andere mislukten. Via Cambodja, waar hij in 1992 ging wonen omdat hem in Hongkong de grond te heet onder de voeten werd, smokkelde Wong een grote lading heroïne uit de Gouden Driehoek - het gebied waar Thailand, Birma en Cambodja aan elkaar grenzen - naar Australië. Bij de opsporing van Wong, die zich in Cambodja van een andere naam bediende, hebben Australië, de Verenigde Staten en Hongkong geholpen.