1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Bestuurster schoolbus verkocht marihuana aan tieners

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jun 15, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  De politie van Orland Park in de Amerikaanse staat Illinois heeft een 26-jarige schoolbusbestuurster opgepakt die elke week marihuana verkocht aan een tiener. Margaret Fittante deed dat op het parkeerterrein van een school.

  De vrouw bracht leerlingen met leerachterstand naar gespecialiseerde scholen in de buurt. Een tienermeisje biechtte aan haar moeder op dat ze verschillende maanden aan een stuk drugs kocht bij de busbestuurster. De moeder schakelde daarop de politie in. Fittante werd op staande voet ontslagen. Ze verschijnt binnenkort voor de rechter


  bron ombudsman
   
 2. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,725
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Tiener als in 19 jarige of als in 10 jarige? Maakt nogal een verschil.