Betere aanpak wietplantages

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jul 4, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,293
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Origineel persbericht.

  Betere aanpak wietplantages

  Gemeenten kunnen effectiever optreden tegen illegale hennepteelt, als zij bij het
  aanpakken van wietplantages niet alleen samenwerken met politie en justitie, maar ook met
  energiebedrijven, woningbouwverenigingen, verzekeringsmaatschappijen, de belastingdienst
  en uitkeringsinstanties. Gemeenten kunnen daarbij gebruik maken van goede ervaringen die
  er op een aantal plaatsen in het land al zijn. Een dergelijke samenwerking kan ook
  succesvol zijn bij de aanpak van growshops. Bovendien kunnen gemeenten voor growshops een
  lokaal vergunningstelsel inrichten.

  Dit schrijven de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Donner
  (Justitie) in een notitie aan de Tweede Kamer over de integrale aanpak van hennepteelt.
  De gemeenten hebben daarin een spilfunctie. De ministers zullen de gemeenten hierbij
  stimuleren en ondersteunen. Hiermee willen de ministers de teelt van wiet en de problemen
  die dit met zich meebrengt (zoals brandgevaar, overlast en verloedering van wijken) zoveel
  mogelijk terugdringen.

  In sommige gemeenten is al ervaring opgedaan met een integrale aanpak van wietplantages.
  Andere gemeenten kunnen daarvan leren. Binnenkort ligt er een voorbeeldconvenant, waarin
  allerlei mogelijke afspraken met alle betrokken partijen zijn opgenomen.

  Verder zal er onderzoek gedaan worden naar de technische mogelijkheden om bij het
  ontmantelen van een kwekerij de wietplanten ter plaatse te vernietigen. Dit zou de hoge
  kosten van het ontmantelen kunnen drukken. Ook is het mogelijk om na het toepassen van
  bestuursdwang de kosten van de ontmanteling op de wietteler te verhalen.
  Ook voorlichting is een belangrijk instrument. Het publiek moet weten welke risico's er
  zijn (brandgevaar) en wat de gevolgen zijn van ontdekking: naast strafvervolging mogelijk
  ook huisuitzetting en verschillende naheffingen en terugvorderingen.

  Growshops

  Growshops zijn vaak de motor achter illegale wietkwekerij. Toch kunnen growshops niet
  simpelweg verboden worden, omdat ze legale artikelen verkopen die ook geschikt zijn voor
  het kweken van andere planten dan wiet. Ook bij de aanpak van growshops kan het
  samenwerken tussen verschillende partijen succesvol zijn, waarbij zowel bestuurlijk als
  strafrechtelijk opgetreden kan worden.
  Gemeenten kunnen growshops vergunningplichtig maken via de Algemene Plaatselijke
  Verordening. Dan kan bekeken worden of de aanvrager van een vergunning criminele
  antecedenten heeft. Zo ja, dan wordt de vergunning geweigerd. Met een vergunningstelsel
  kan ook wildgroei van het aantal growshops voorkomen worden door een maximum te hanteren.
  Gemeenten kunnen ook via het bestemmingsplan of de leefmilieuverordening growshops
  reguleren of tegengaan.

  Verder blijken integrale doorlichtingsacties succesvol te zijn. Daarbij lichten de
  politie, gemeentelijke diensten, inspecties, de belastingdienst een growshop grondig
  door, waarbij alle mogelijke wettelijke regels worden gecontroleerd met de bedoeling het
  de growshopeigenaar zo lastig mogelijk te maken. Bij de vondst van wietstekjes of andere
  drugs kan de growshop gesloten worden en kan strafrechtelijke vervolging volgen,
  inclusief ontneming van criminele winsten.

  Noot voor de redactie, niet voor de publicatie:
  De notitie integrale aanpak hennepteelt staat op www.minbzk.nl en op www.justitie.nl.

  http://www.perssupport.nl/
   
  Last edited: Sep 10, 2017