1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

bewezen alcohol voor zwangere vrouwen

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 20, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  <H1>Bewezen: alcohol nefast voor zwangere vrouwen</H1>
  <DIV =artikelTekstTop>
  <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FLOAT: left; MARGIN-BOTTOM: 4px; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDTH: 249px; MARGIN-RIGHT: 4px; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #000 1px solid">[​IMG]
  <DIV>Zwanger zijn en drinken is nefast voor baby.</DIV></DIV>De impact vanroken en drinken op de baby is bewezen via echografie.De beelden tonen aan dat zelfs één glas wijn al gevolgen heeft. Na het drinkenvertoont de foetus tekenen van ongewone hyperactiviteit, wat een gevolg is van het feit dat alcohol de vorming van het centraal zenuwstelsel vertraagt.

  Schrikreflex
  Wetenschappers aan de universiteit van Belfast, onder leiding van professor Peter Hepper, onderzochten bij 40 zwangere vrouwen de effecten van alcoholgebruik. De helft van hen hield zich aan het medisch advies, de andere helft dronk nu en dan toch een glaasje. Tijdens de eerste 18 weken van de zwangerschap ondergingen de vrouwen drie echografieën, daarna nog eens vier. Bij alle baby's werden tijdens die eerste periode van vier maanden tekenen van hyperactiviteit waargenomen, iets dat de vorsers de schrikreflex noemen en die de foetus letterlijk in de baarmoeder doet opspringen.

  Gedragsstoornissen
  Bij de moeders die niks dronken verdween dat tijdens de rest van de zwangerschap, nadat het centraal zenuwstelsel volledig is gevormd. Foetussen van moeders die wel dronken bleven die reflex echter tot en met het einde van de zwangerschap vertonen. Dat bracht Hepper en zijn medewerkers, blijkens hun verslag in de Journal of Psychology and Behaviour, tot de conclusie dat alcohol dat de ontwikkeling van dat zenuwstelsel schaadt. En dat kan dan weer leiden tot gedragsstoornissen.
   
  Last edited: Dec 15, 2005