1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Bitrex GBL

Discussion in 'GHB' started by Ganidex, Dec 4, 2006.

 1. Ganidex

  Ganidex Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  5
  Joined:
  Apr 15, 2006
  Blijkbaar ik heb wat niet goede GBL het is inderdaad bitter en stink na 11 manden.... DUs mijn vraag is, als ik deze GBL probeer te veranderen in GHB, is het beter voor je lichaam of blijft hetzelfde troep te zijn?

  Grtz
   
 2. Psych0naut

  Psych0naut Platinum Member

  Reputation Points:
  2,229
  Messages:
  2,256
  Joined:
  Feb 27, 2006
  from The Netherlands
  Het wordt alsnog GHB, alleen is het extreem bitter. Bitrex(denatonium benzoaat) wordt toegevoegd om "date rape" te voorkomen.
  Door de extreem bittere smaak van bitrex kan het niet meer ongemerkt in een drankje gestopt worden, ook al is het drankje nog zo zuur(sap b.v.) De stof is niet schadelijk in de hoeveelheden waarin het toegevoegd wordt, en schijnt ook niet mee te reageren in chemische reacties.
  Bron