1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Boliviaanse president zwaait met cocablad op Algemene Vergadering

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Sep 20, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Sovjetleider Nikita Chroesjtsjev sloeg ooit bij de Verenigde Naties met zijn schoen op tafel. De Palestijnse leider Yasser Arafat sprak er met een pistool en een olijftak in zijn handen. De Boliviaanse president Evo Morales wilde kennelijk ook bij dat illustere rijtje horen. Hij zwaaide woensdag in de Algemene Vergadering met een cocablad.

  Morales wilde met het blad zijn toespraak kracht bij zetten. Hij betichtte daarin de Verenigde Staten ervan dat zij Latijns-Amerika willen koloniseren met hun oorlog tegen drugs. De Amerikanen pakken de cocateelt in Zuid-Amerika hard aan terwijl Morales, de eerste inheemse president van Bolivia, die juist wil legaliseren als onderdeel van het traditionele erfgoed van zijn land.
  20/09/06 08u34

  bron http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_262127.html

  foto http://www.hln.be/hlns/FOTO/artikels/large_217598.jpg :D :D :D