1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

BOLLETJESSLIKKER DRIE JAAR LAND NIET IN

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Aug 6, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,725
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  BOLLETJESSLIKKER MAG DRIE JAAR LAND NIET IN

  PARAMARIBO - Het aantal drugskoeriers tussen Suriname en Nederland neemt nog
  onvoldoende af. De honderd-procentcontroles gaan daarom door.

  Dat heeft minister Piet Hein Donner van Justitie gistermiddag in Paramaribo
  gezegd na overleg met zijn Surinaamse ambtgenoot, Siegfried Gilds.

  Bolletjesslikkers die worden gesnapt, komen op een zwarte lijst. Zij mogen
  drie jaar Nederland niet meer in. Sinds de controle op Schiphol in februari
  werd verscherpt, zijn volgens Donner zevenhonderd koeriers uit Suriname
  aangehouden. Zestienhonderd koeriers staan nu op de zwarte lijst, van wie
  250 Surinamers.

  Behalve bij de strijd tegen de drugshandel zal Nederland Suriname ook helpen
  bij het versterken van de rechtshandhaving. Hoe die hulp er precies uit zal
  zien wilden beide ministers niet zeggen, omdat de afspraken de Surinaamse
  ministerraad nog moeten passeren.

  De Surinaamse rechterlijke macht zit al jaren in het slop. Er zijn te weinig
  rechters, rechtszaken stapelen zich op en geregeld worden drugscriminelen
  vanwege vormfouten vrijgelaten. Bovendien is er al jaren geen president van
  het hof. Volgens Donner zal Nederland geen rechters naar Suriname sturen.
  Wel komt binnenkort een adviseur uit Nederland naar Suriname om te bespreken
  hoe een bijdrage aan de versterking van de rechterlijke macht kan worden
  geleverd, aldus Donner.

  Over de voortgang van het onderzoek naar de decembermoorden in 1982 werd
  door beide ministers niet gesproken. Volgens Gilds is het gerechtelijk
  vooronderzoek afgerond en wordt de zaak overgedragen aan het openbaar
  ministerie.