1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

BOUW AMERIKAANSE FOL-BASIS BEGONNEN

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 5, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,760
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  BOUW AMERIKAANSE FOL-BASIS BEGONNEN


  ORANJESTAD - Met het verwijderen van het doek dat voor het aannemingsbord had gehangen, werd het begin van de bouw van het nieuwe FOL-onderkomen officieel. Onder de noemer Forward Operating Locations


  (FOL's) hebben de Amerikaanse autoriteiten een aantal bases in diverse landen, om van daaruit met verschillende oogmerken operaties uit te voeren. Op Aruba gaat het om luchtpatrouilles die moeten dienen om de drugstransporten via de Caribische wateren een halt toe te roepen.


  Enkele jaren geleden stemde de Koninkrijksregering in met de komst van de Amerikanen naar Aruba en ook naar de Nederlandse Antillen. Aan het besluit gingen heftige debatten vooraf. Voorstanders prezen de internationale samenwerking. Die zou het beeld van Aruba als doorvoerhaven voor drugs kunnen wijzigen in Aruba als partner in de bestrijding ervan. Tegenstanders vreesden voor aanslagen van de kant van de Colombiaanse drugsmaffia. Alleen de dreiging daarvan zou al grote schade kunnen veroorzaken voor het toerisme.


  De voorstanders lijken gelijk te krijgen. Er worden namelijk al geruime tijd operaties uitgevoerd vanaf luchthaven Reina Beatrix en tot nu toe is er niets te merken geweest van tegenacties. Ook op Curagao, waar de FOL-locatie groter van opzet is, worden geen dreigementen ontvangen.


  De Amerikanen hadden een tijdelijk onderkomen gehuurd van de Arubaanse brandweer, omdat er vanwege de oorlog in Irak geen budget was voor nieuwbouw. Nu het Congres het groene licht heeft gegeven voor meer defensiegeld, kan aan de zuidzijde van luchthaven Reina Beatrix een nieuw onderkomen voor de FOL worden neergezet. De Amerikaanse autoriteiten hebben laten weten geen operaties vanaf Aruba te zullen uitvoeren boven het grondgebied van Colombia of Venezuela. Er is een overeenkomst gesloten met Aruba, waarin staat dat wanneer de legerleiding dit wil wijzigen, zij dat alleen kan doen met instemming van de Arubaanse regering.