1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

brandweer ontdekt cannbisplantage in retie bij schuurbrand

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Dec 9, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Brandweer ontdekt cannabisplantage in Retie bij schuurbrand
  Bij een schuurbrand achter een woning in de Laarstraat in Retie heeft de politie donderdagavond een cannabisplantage ontdekt. Dit meldt het parket van Turnhout vrijdag.
  Door de vlammen heen, die alsdoor het dak sloegen wanneer de brandweer omstreeks 19.30 arriveerde, zagen een aantal politieagenten een grote ronde ijzeren ton in de schuur staan. Na de eerste bluswerken en nader onderzoek bleek daarin een groot aantal producten te zitten die gebruikt worden om de teelt van cannabis te onderhouden en te versnellen. Tussen de asse van het volledig afgebrande dak werden ook wortels van cannabisplantjes aangetroffen. De plantage zelf brandde volledig op.
  Verder onderzoek, onder andere van het elektriciteitsverbruik in de schuur, zal moeten uitwijzen hoe groot de plantage was en wie bij de teelt betrokken was.