1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

britten drinken zich vaak dood

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jan 9, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  09-01-2006 Britten drinken zich vaker dood
  - 6 januari 2006

  LONDEN - In Groot-Brittannië is het aantal mensen dat overlijdt aan levercirrose, meestal een gevolg van overmatig drankgebruik, de afgelopen vijftig jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit een studie aan het Kings College in Londen.

  In andere Europese landen is het aantal doden door deze aandoening van de lever juist met 20 tot 30 procent gedaald, zo meldde donderdag de BBC. In Schotland is het aantal doden door levercirrose onder mannen meer dan verviervoudigd. In de jaren vijftig overleden daar ongeveer 8,2 mannen per duizend inwoners per jaar aan de ziekte. In 2001 waren dat er 34,4. Voor de vrouwen zijn de cijfers 6,1 en 16,1. In Engeland en Wales is het aantal doden door levercirrose ongeveer verdrievoudigd.

  Maatregelen

  De afgelopen vijftien jaar is het aantal slachtoffers extra hard gestegen. In ziekenhuizen is ook het aantal jonge patiënten, tussen de twintig en dertig jaar oud, toegenomen. Volgens deskundigen moet Groot-Brittannië onder ogen zien dat de Britse bevolking te veel drinkt en moet de regering snel maatregelen nemen om alcoholmisbruik tegen te gaan.
   
 2. Megasnelleneddy

  Megasnelleneddy Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  39
  Joined:
  Jan 16, 2006
  Ligt mss aan het feit da ze gewoon ni kunnen drinken