1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Canadese politie onderschept 22,5 ton hasj op zee

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jun 6, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Canadese politie doet reuzevangst hasj op zee voor Angola.De Gendarmerie Royale du Canada (GRC) heeft 22,5 ton hasj, die bedoeld was voor de Canadese markt,onderschept. De drugs werden ontdekt tijdens een actie van 18 maanden op volle zee, ongeveer 360 kilometer van de Angolese kust. De vangst gebeurde in samenwerking met de Marokkaanse, Britse en Spaanse politie, alsook met de politie van de Verenigde Arabische Emiraten.

  Val opgezet
  De GRC heeft gedurende anderhalve maand een schip, dat zich uitgaf als dekmantel voor drugvervoer, op volle zee laten varen. Op die manier hebben de agenten de 22,5 ton hasj onmiddellijk in beslag kunnen nemen. De drugs moesten normaal gezien begin juni in Canada aankomen. De dag van de zogenaamde aankomst van de drugs, heeft de GRC een val opgezet om de drie drugskoerriers, leden van een bende in Montréal die van import en handel in verdovende middelen beschuldigd worden, op te pakken. Het is de eerste keer dat de Canadese autoriteiten een dergelijke grootscheepse actie op touw zetten.
  06/06/06

  bron ombudsman belgie