1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

’CANNABISBUREAU VERDRAAIT FEITEN’

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jul 5, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,749
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  'CANNABISBUREAU VERDRAAIT FEITEN'

  AMSTERDAM - Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) heeft dit jaar in twee
  brieven aan huisartsen de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek
  verdraaid. Dit gebeurde op briefpapier van het ministerie van
  Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat stelt J. van der Laan in het
  vakblad Geneesmiddelen Bulletin van deze maand.

  Het BMC, dat in opdracht van VWS de productie en verkoop van cannabis
  regelt, schreef in de brief dat er bewijs is "voor effectiviteit bij
  multiple sclerose". Het bureau baseert zich op onderzoek dat in november
  2003 is gepubliceerd in het toonaangevende vakblad The Lancet. Maar de
  conclusie van dat onderzoek is juist dat er geen bewijs is. Wel kunnen
  patienten de geestverruimende effecten van cannabis als therapeutisch
  ervaren.

  Overigens heeft het ministerie juist wegens het gebrek aan bewijs van de
  werkzaamheid van cannabis besloten het middel niet in het ziekenfondspakket
  op te nemen.