1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Cannabisgebruik minderjarigen vaak geseponeerd

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jun 3, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Het parket seponeert in een meerderheid van de gevallen het cannabisgebruik van minderjarigen. Dat blijkt uit het antwoord van Justitieminister Onkelinx op een schriftelijke vraag van Stijn Bex (Spirit).

  In de periode juni 2003 tot oktober 2004 seponeerde het parket 1.248 pv's. In 87 gevallen verwees het parket de minderjarige door naar strafbemiddeling en in 311 gevallen naar de jeugdrechter.

  In dezelfde periode werden in totaal 5.448 pv's opgesteld tegen minderjarigen wegens feiten die verband houden met cannabis. Dat aantal slaat enkel op het rechtsgebied Antwerpen (1.218), Gent (3.367) en Luik (863). Voor Brussel en Bergen zijn geen cijfers beschikbaar. In de gebieden waar dat wel het geval is, valt het hoge aantal pv's op in Dendermonde (1.410), Veurne (1.122), Gent (669), Oudenaarde (545), Luik (493) en Antwerpen (411).

  Over de beslissingen van de jeugdrechter zijn eveneens slechts zeer gedeeltelijke gegevens beschikbaar. Van de 41 beslissingen waarover dat in deze periode het geval is, gaat het in 22 gevallen om een berisping, 18 keer om een ondertoezichtstelling en 7 keer om een plaatsing. In de resterende 4 gevallen werd een alternatieve maatregel opgelegd.


  bron ombudsman belgie