CANNABISPLAN VERSPILT ONS BELASTINGGELD

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 20, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,293
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  CANNABISPLAN VERSPILT ONS BELASTINGGELD

  Met het Actieplan Ontmoediging Cannabis begeeft Nederland zich op het
  heilloze pad van de prohibitie, een drugsbeleid dat zichzelf in de staart
  bijt, meent Derrick Bergman.

  Het kabinet heeft onlangs zijn langverwachte cannabisbrief geopenbaard. Het
  resultaat blijkt teleurstellend. In deze brief, en het bijbehorende
  Actieplan Ontmoediging Cannabis, worden schijnoplossingen aangereikt voor
  problemen die er niet zijn. Zo staat er dat het drugsbeleid op drie pijlers
  stoelt: bescherming van de volksgezondheid, tegengaan van overlast en
  bestrijden van (drugs)criminaliteit. Het lijkt een mooi streven maar deze
  pijlers zullen alleen maar worden aangetast door de kabinetsplannen. V
  olgens
  de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft de cannabisbrief ,,oplossingen
  voor problemen die gemeenten niet ervaren'' en ,,biedt het geen oplossingen
  voor problemen die voor gemeenten wel spelen.'' De Amsterdamse gemeenteraad
  - - minus het CDA - constateerde al eerder dat het huidige cannabisbeleid
  ,,hoe goed bedoeld ook, in de eigen staart bijt''.

  In de reportage die M, het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad,
  afgelopen weekeinde wijdde aan het drugsbeleid, komen de inconsequenties
  scherp naar voren. Frits Bakker, president van de Haarlemse rechtbank,
  signaleert dat de maatschappelijke opvattingen over drugs de laatste jaren
  snel zijn veranderd. `Als burger' is hij dan ook voor legalisering van
  softdrugs, zoals vrijwel alle geinterviewden. Des te opmerkelijker is het
  dat dit kabinet de klok wil terugdraaien. Het in 1976 ingevoerde
  gedoogbeleid voor cannabis stoelt op een scheiding van de markten van hard-
  en softdrugs. Doordat cannabis in een gecontroleerde omgeving wordt
  aangeboden, blijft de consument verre van harddrugs. Vooral voor jongeren is
  dit uitgangspunt cruciaal.

  Sinds de jaren '90 is het gedoogbeleid echter stelselmatig uitgehold, vaak
  onder invloed van buitenlandse druk. De minimumleeftijd ging van 16 naar 18,
  de maximale transactiehoeveelheid van 30 naar 5 gram, terwijl de
  handelsvoorraad bepaald werd op een onwerkbaar maximum van een halve kilo.
  Door steeds strengere vergunningseisen daalde het aantal coffeeshops van
  1200 in 1996 naar minder dan 800 nu. Geen van deze maatregelen heeft effect
  gehad op het cannabisgebruik.

  Toch biedt de cannabisbrief meer van hetzelfde, contraproductieve beleid:
  ,,Het kabinet wil komen tot het nog verder terugdringen van coffeeshops in
  de buurt van scholen en grensgebieden.'' Waarom coffeeshops - verboden
  terrein voor iedereen onder de 18 - niet in de buurt van scholen mogen
  staan, blijft een raadsel. Minstens zo raadselachtig is de keuze voor
  cannabis als speerpunt van het genotmiddelenbeleid. Half maart constateerde
  een WHO-rapport dat de negatieve gezondheidseffecten van legale drugs als
  alcohol en tabak die van illegale drugs `verre overtreffen'. Nederlandse
  cijfers onderstrepen die conclusie: in 2002 telde ons land 820.000
  problematische alcoholgebruikers, terwijl 3.700 mensen bij verslavingszorg
  aanklopten wegens problematisch cannabisgebruik (Stichting Informatie
  Voorziening Zorg). Jaarlijks belandden 13.000 mensen, na door alcohol
  veroorzaakte ongevallen, in het ziekenhuis. De maatschappelijke schade door
  alcohol is enorm en, anders dan bij cannabis, onomstreden. Maar het kabinet
  heeft het liever over cannabis. De jaarlijkse massamediale publiekscampagne
  `Drugs, laat je niks wijsmaken' zal drie jaar lang inzetten op de
  ontmoediging van cannabisgebruik en er komt veel onderzoek naar
  problematisch gebruik en het THC-gehalte van nederwiet, een grote zorg van
  dit kabinet. Het Coordinatiepunt Assessment en Monitoring concludeerde
  onlangs dat er niet of nauwelijks extra risico's zijn verbonden aan het
  gebruik van cannabis met een hoger THC-gehalte. Wel is het zo dat er ,,voor
  onervaren gebruikers mogelijk een licht verhoogd risico is''. Dat klinkt
  toch anders dan ministeriele uitspraken over ,,extreem sterke nederwiet''
  die ,,eigenlijk een harddrug geworden is'' en dus op Lijst 1 van de Opiumwet
  hoort. Als dit kabinet zich echt zorgen maakt over de gezondheid van
  cannabisgebruikers, moet zij de logische volgende stap zetten: normalisering
  van teelt en handel. Een genotmiddel dat honderdduizenden Nederlanders
  probleemloos gebruiken, hoort fatsoenlijk geproduceerd en gecontroleerd te
  worden. Over de risico's van bestrijdingsmiddelen in de cannabisteelt staat
  bijvoorbeeld niets in het Actieplan. Er komt ook geen onderzoek naar. Wel
  naar de ,,mogelijk criminele rol van growshops'' en ,,de betrokkenheid van
  criminele organisaties bij de coffeeshopbranche''. Ook henneptelers worden
  `aangepakt'. De strafmaat voor professionele teelt stijgt opnieuw, naar
  ,,ten minste vijf jaar''.

  Stapt Nederland over op het Amerikaanse systeem van verplichte
  minimumstraffen voor drug offenders? In Amerika leidde dat tot de grootste
  gevangenispopulatie ter wereld: ruim twee miljoen mensen, van wie een kwart
  drug offenders. Kosten: jaarlijks 46 miljard dollar.

  Met dit Actieplan begeeft Nederland zich op het heilloze pad van de
  prohibitie, een drugsbeleid dat zichzelf in de staart bijt. De prijzen van
  cannabis zullen stijgen door het harder aanpakken van de telers, zodat teelt
  en handel nog lucratiever worden. Dit is een rechtstreekse stimulans voor de
  drugscriminaliteit. De verdere

  terugdringing van het aantal coffeeshops geeft straat- en huisdealers ruim
  baan, met alle bijbehorende overlast. Intussen blijft de
  achterdeurproblematiek op het bordje van gemeenten en coffeeshophouders
  liggen. Effectieve kwaliteitscontrole van cannabis, laat staan constructieve
  samenwerking met de cannabisbranche, is verder weg dan ooit, met de
  volksgezondheid als verliezer. Net als in de VS zal het justitiesysteem
  doldraaien, zonder dat er een gram minder gerookt of verkocht wordt. Je
  hoeft geen blower te zijn om je op te winden over zo'n desastreuze
  verspilling van belastinggeld.
   
 2. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,293
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  VERSCHERPING BELEID COFFEESHOPS WERKT AVERECHTS

  HAARLEM, 15 MEI. De aanscherping van het coffeeshopbeleid van het kabinet
  is vooral bedoeld voor de Tweede Kamer en voor het buitenland. Een echte
  aanscherping van het huidige coffeeshopbeleid zal tot meer overlast en een
  vermenging van softdrugs en harddrugs leiden. Dat zegt de voorzitter van de
  commissie Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de
  Haarlemse burgemeester J. Pop, in een vraaggesprek met deze krant.
   
 3. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,293
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Burgemeester Pop laakt aanval kabinet op coffeeshopbeleid

  'FRANKRIJK IS EIGENLIJK JALOERS OP ONS DRUGSBELEID'

  De Haarlemse burgemeester Pop vindt dat het kabinet met een strengere aanpak
  van coffeeshops alleen probeert het buitenland te plezieren.

  HAARLEM, 15 MEI. Tussen de gemeenten en het kabinet woedt al enige maanden
  een strijd. Net op het moment dat de gemeenten het coffeeshopbeleid, en
  vooral de bestrijding van de overlast, onder controle hadden, kwam het
  kabinet met de aankondiging dat het beleid moet worden aangescherpt. In de
  'cannabisbrief' van de ministers Hoogervorst (Volksgezondheid) en Donner
  (Justitie) stelde het kabinet dat ,,het huidige terugdringen van het
  verschijnsel coffeeshop moet worden voortgezet'', mede omdat de coffeeshops
  het Nederlandse drugsbeleid internationaal ,,in diskrediet'' dreigen te
  brengen.

  Het kabinet vergeet daarbij dat de coffeeshops, misschien uitgezonderd van
  enkele plaatsen langs de grenzen, vrijwel geen overlast veroorzaken, zegt de
  Haarlemse burgemeester Jaap Pop (PvdA), voorzitter van de commissie
  Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ,,Het aantal
  coffeeshops is minder geworden, we hebben een heel instrumentarium
  ontwikkeld waardoor we bijvoorbeeld panden kunnen sluiten waar gedeald
  wordt. We hebben onlangs een enquete gehouden onder de gemeenten. Daaruit
  blijkt dat er geen problemen zijn rond de coffeeshops. Dan vind ik het
  jammer dat het kabinet van de gemeenten een strengere aanpak wil. Probeer
  het internationaal beter uit te leggen.''

  Het coffeeshopbeleid is zo streng dat eigenaren stellen dat gewone cafes
  veel meer overlast veroorzaken.

  ,,Het is een feit dat coffeeshops minder onveiligheid veroorzaken,
  bijvoorbeeld omdat ze geen alcohol mogen verkopen. We hebben heel strenge
  regels voor de locatie van een coffeeshop, de controles en de voorwaarden.
  Af en toe moeten we sancties toepassen in de horeca. Het is maar zelden dat
  daar een coffeeshop bij zit. Regelmatig is het een cafe dat de mist in gaat.
  De coffeeshops hier in Haarlem worden twee keer per jaar onverwacht
  gecontroleerd. Het gaat zelden mis.''

  De VNG vindt dat het kabinet niet-bestaande problemen aanpakt. Wat zit er
  achter het kabinetsbeleid?

  ,,Je zou kunnen zeggen dat die brief is geschreven voor de Tweede Kamer. En
  hij is heel snel in het Engels, Duits en Frans vertaald. Misschien was het
  beter geweest als die brief alleen maar in het buitenlands was geschreven.
  De gemeenten kijken vanuit hun lokale verantwoordelijkheid naar het
  drugsbeleid. Het rijk heeft ook nog andere verantwoordelijkheden, nationaal
  en internationaal. Daar hebben wij begrip voor, maar is het dan nodig om nu
  plotseling het beleid aan te pakken als er geen problemen zijn?

  ,,Ik heb het idee dat de beeldvorming meer een rol speelt dan de feiten. Ik
  verwijs naar de cijfers: in Frankrijk gebruiken beduidend meer mensen
  cannabis dan in Nederland. Dat is de werkelijkheid. Maar het kabinet wil met
  deze aanscherping laten zien dat Nederland zich goed aan de internationale
  regels houdt. Het EU-voorzitterschap komt eraan, dat speelt een rol. In
  Frankrijk heeft men donders goed door dat wij meer succes hebben met ons
  drugsbeleid. Je hoort dat de Fransen er zelfs jaloers op zijn, maar dat zij
  internationaal-politiek moeten zeggen dat Nederland het drugsbeleid moet
  aanscherpen.

  ,,Nederland heeft een veel beter verhaal. Neem de 100-procentscontroles op
  Schiphol. Er komt niemand meer binnen met cocaine, dat helpt geweldig. Dat
  doet het kabinet uitstekend.''

  In steeds meer gemeenten wordt gepleit voor een regeling voor de
  'achterdeur' van de coffeeshop. Is de VNG daar voorstander van?

  ,,Het enige probleem dat er nog is rond coffeeshops is de achterdeur, de
  aanvoer en de productie van cannabis. Daar is de georganiseerde
  criminaliteit op gesprongen, je ziet het aan de wietplantages in de steden.
  Dat is onacceptabel. De VNG vindt dat dat probleem moet worden opgelost. Je
  moet naar een regulering toe van de productie op plaatsen waar het mag, niet
  in flats. Je moet de kwaliteit kunnen controleren. Vergelijk het met de
  markt voor alcohol.''

  In het huidige politieke klimaat gaat het eerder de andere kant op.

  ,,Als je nog meer eisen stelt aan coffeeshops, en ze wilt sluiten, krijg je
  meer illegale verkoop vanaf de scooter, de wiettax. Er zal meer bij scholen
  om de hoek een kofferbak opengaan. Dan vervalt de scheiding met harddrugs,
  dan krijg je weer die handelaren die zeggen: ik heb ook nog wel wat anders
  in de kofferbak zitten. Als je de minimale afstand tussen coffeeshops en
  scholen gaat veranderen, moet in de binnensteden de helft van alle
  coffeeshops dicht. Ik verwacht daar alleen maar negatieve effecten van. Meer
  overlast, meer illegaliteit, meer politietoezicht, meer harddrugs en
  volksgezondheidsproblemen.''

  Onlangs vroeg de president van de Haarlemse rechtbank, Frits Bakker, zich af
  of het zinvol was om te blijven proberen het drugsprobleem langs
  strafrechtelijke weg op te lossen. En of je al die politie- en
  justitiecapaciteit wel moet blijven inzetten.

  ,,Het percentage drugsgerelateerde misdaad is heel hoog. Voor een zo ruim
  verspreid fenomeen als cannabis is het strafrecht geen middel om te
  reguleren. Dat kan helemaal niet.''

  Vindt u dat het probleem van de coffeeshops wordt overschat?

  ,,Driekwart van de Nederlandse gemeenten heeft helemaal geen coffeeshop. Er
  zijn er zo'n zevenhonderd, waarvan de helft in de vier grote steden.
  Coffeeshops vormen geen probleem.''

  In Nederland wordt vaak gezegd dat het een kwestie van tijd is voordat de
  rest van de wereld inziet dat je de productie, de handel en het gebruik van
  drugs beter kunt reguleren in plaats van verbieden.

  ,,Ik denk dat dat reeel is. Maar je kunt zo'n internationaal vertakt bedrijf
  als de drugswereld niet in je eentje legaal maken. Afbouwen van ons
  coffeeshopbeleid lijkt me niet reeel. Dat zie ik niet gebeuren. Ik denk
  eerder dat de rest van Europa steeds meer ons voorbeeld zal volgen dan
  omgekeerd. En dat gebeurt al. Men krijgt begrip voor deze genuanceerde
  omgang met een probleem dat nog niet kan worden opgelost. Maar op het gebied
  van volksgezondheid en overlast kun je het wel goed reguleren. Mogelijk dat
  in een volgende fase de legalisering op Europees niveau bespreekbaar
  wordt.''